14. sept 2011

Kutse Haapsallu Koolirahva Ideelaadale 27.oktoobril

Hea õpetaja!

27.oktoobril kell 10.00-14.00 toimub Haapsalu Kolledžis järjekordne
Koolirahva Ideelaat. Lisaks kirjastustele pakuvad oma õppematerjale ja
häid ideid ka tegevõpetajad. Samuti toimub konkursi Olen ettevõtlik 2011 lõppüritus, kus selgitatakse välja parim projekt, mis toetab õpilaste ettevõtlikkuspädevuse kujundamist.

Täpsem info konkursi kohta kolledži kodulehel:

Palun andke oma tublidest kolleegidest teada, kes võiks Ideelaadal oma
õppematerjale või ideid tutvustada ja planeerige sügiseseks koolivaheajaks üks rõõmus ja rikastav päev Haapsalu Kolledžis.

Kohtume 27.oktoobril!
Anneli Kasesalu(TLÜ Haapsalu Kolledž) anneli@hk.tlu.ee
47 20 244

Kommentaare ei ole: