7. nov 2011

"Lapse keele areng"

Tallinna Ülikool, Yorki Ülikool (Inglismaa) ja ESF projekt Eduko korraldavad seminari "Lapse keele areng"

Lektor: Prof. M. Vihmani (Yorki Ülikool, Inglismaa), CV ja teadustegevus http://www.york.ac.uk/language/staff/academic-research/marilyn-vihman/
Aeg: 19. detsember 2011, algus kl 9.30
Koht: Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, Tallinn
Osavõtt prii. Üritust finantseerib ESF programm Eduko.
Osavõtjate arv piiratud. Seminariruum mahutab 40 inimest. Registreerumine toimub kuni kohti jätkub.
Töökeel: eesti keel

Info ja registreerumine: Lea Mäemat lm@tlu.ee

Palun teatada oma osalemisest või mitteosalemisest hiljemalt 10. detsembriks!

Registreerunutele saadetakse e-posti teel artiklid, millega lektor palub seminariks valmistumisel tutvuda.

Käsitletavad teemad:
1. Lapse keele areng varases perioodis, fonoloogiliste oskuste areng

2. Kõne hilistumine, seos grammatilise oskuste arenguga hilisemas eas

3. Seminar: kõne arengu toetamine kõne hilistumise korral

Kommentaare ei ole: