12. dets 2011

Koolitus Tallinna ja Harjumaa 4.-6.klasside loodusõpetuse õpetajatele, klassiõpetajatele ning geograafiaõpetajatele

Interaktiivse kaardi kasutamine õppetöös.

Kursusel tutvustatakse Maanteeameti ja Regio koostöös valminud interaktiivset koolitee
kaardistamise võimalust ja selle kasutamist läbiva teema „Turvalisus“ õpetamisel.
Tutvustatakse ka Regio interaktiivse kaardi kasutamise võimalusi põhikooli loodusõpetuse ja
geograafiatunnis. Töö toimub arvutiklassis. Osalejad saavad tööjuhendid.
Koolitus on osalejatele tasuta, osalejale väljastatakse koolitustõend.

Kursuse sihtrühm: Tallinna ja Harjumaa 4. – 6. klassi loodusõpetuse ja klassiõpetajad ning
geograafiaõpetajad.

Koolituse toimumise aeg ja koht : Tallinna Reaalkoolis kolmapäeval, 25. jaanuar 2012 kell
15-17.15

Kursuse maht: 3 ak tundi

Koolitaja: Tallinna Reaalkooli geograafiaõpetaja Piret Karu

Palun registreeruda koolitusele kuni 22. detsembrini 2011.a

http://tinyurl.com/kaardikoolitus

Kommentaare ei ole: