26. mai 2012

III TARKUSETURG Lääne-Virumaal15. juunil 2012.a kell 10.00 Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse

III TARKUSETURULE


Selle aasta peateemaks on õppekava läbivad teemad elukestev õpe ja karjääri planeerimine ning
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.

Külalisesinejad:
„Ettevõtlike inimeste kasvatamine – võimalused algkoolis. Tööjõuvajadust mõjutavad tegurid ja ettevõtlusõppe arengud Eestis“. Tiia Randma, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, haridusnõunik.

„Ettevõtlik kool - hariduse kvaliteedi tõstmine läbi ettevõtliku hariduse“. Kristi Ruusamäe, ettevõtliku hariduse koordinaator, „Ettevõtlik kool“ programmijuht

"Ettevõtluspedagoogika rakendamine üldhariduskoolis Avinurme Gümnaasiumi 4.klassi teatriprojekti näitel!" Kristina Pikas, Ida-Virumaa, Avinurme Gümnaasium, klassiõpetaja

Comenius koolide koostööprojekt European Enterprise- A business full of adventure! "Ettevõtlus Euroopas- tegevus täis seiklusi" Jaana Kangro, Uhtna Põhikool, klassiõpetaja

1. juuniks ootame pakkumisi õpetajatelt, kes sooviksid oma koostatud-valmistatud teemakohaseid õppematerjale ja -vahendeid tutvustada või õpitubasid läbi viia
(kadikruusmaa@rakgym.edu.ee)

Osalemistasu:
LVKL-i liikmetele on osalemine tasuta, teistele 9 eurot.
Osalustasu kanda liidu arveldusarvele 221014599917 (registreerimislehel palun teatada, kas on vaja väljastada koolile arve).

TARKUSETURULe registreerib kooli kõik osalejad registreerimislehega (lisatud) üks klassiõpetaja, kes jääb ka edasiseks kontaktisikuks kooli ja korraldajameeskonna vahel.

Osalejate registreerimine kuni 6. juunini aadressil sirle.taaksalu@mail.ee

Täpsema ajakava edastame hiljemalt 13. juunil. Jooksev info ka LVKL veebilehel http://laaneviruklop.blogspot.com/.

Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liidu aktiivi nimel
Kadi Kruusmaa
kadikruusmaa@rakgym.edu.ee
Rakvere Gümnaasiumist

Kommentaare ei ole: