16. sept 2012

Üleskutse

Kutse liituma alkoholi ja noorte teemalise listi ja kontaktvõrgustikuga!
Eesti Karskusliit tegutseb tervikliku ja rahva tervisele keskenduva alkoholipoliitika nimel, mis
rahvusvahelise kogemuse ja teaduslike uurimuste alusel aitab luua keskkonna, mis muudab lihtsamaks tervislikud valikud ning piirab olusid, mis pigemini tõukavad alkoholi tarvitama. Peame oluliseks ka laste ja noorte teadlikkuse kasvatamist ning nende kasvukeskkonna tervislikumaks muutmist.

Karskusliit on alates 2006. aastast erinevate organisatsioonidega koostöös
teostanud ISE mängu. ISE-mäng on võistluslik ja mänguline ettevõtmine, kus 4-liikmelised meeskonnad lahendavad kahe kuu jooksul igal nädalal ühe ülesande, mis on kuidagimoodi mängu teemaga seotud. Ülesannete lahendamisel ei ole kõige olulisem niiöelda „õige vastus“, vaid noorte tahe ja suutlikkus teemasse süveneda, vastuseid otsida ja lahendusi pakkuda.
ISE mäng on näidanud potentsiaali jõudes noorteni uuel moel, kus neil on aktiivne roll ja mis aitab selle olulise teema käsitlemisel noortel ka meeldivalt ja meeldejäävalt aega veeta. Selliselt võttis ISE mängu kokku üks hiljutine ISE mängus osalenu:
“ISE-mäng on olnud minu jaoks üks põnevamaid projekte, millest me klassiga osa võtnud oleme. Kõik need nädalad, mil me üheskoos neid keerulisi ülesandeid täitsime, tasusid end ära. Tänu sellele mängule suutsime suuremat tähelepanu pöörata tervislikkudele eluviisidele ning neid valdkondi uurides saime ka ISE väga palju targemaks. Eriti meeldisid mulle ülipositiivsed ning noortepärased juhendajad – juba nende pärast peaksid noored selles projektis kaasa lööma. Soovitan kõikidel võistkondadel usinasti enda ülesandeid täita, sest laager, kuhu kõige tublimad jõuavad, on kindlasti vaeva väärt.” Margit
Senine kogemus on juba selgelt näidanud, et kuigi on tegemist noorte vabatahtliku mänguga, omab õpetajate (või kooli info-, huvijuhtide) roll selle õnnestumises väga suurt tähtsust. Esmalt noortele info edastamisel ja osalema innustamisel ning seejärel ka 2 kuud kestva mängu käigus nende aitamisel.
Oleme otsustanud otsida koolidest kontaktisikud ning moodustada võrgustiku, mille eesmärgiks on jagada infot alkoholi ja noorte temaatikas ning tugevdada alkoholiennetust. Loodame kontaktivõrgustikust ka suurt abi 2013. aasta kevadel taas koolidesse jõudva ISE mängu teostumisel. Esimeseks väljundiks saab olema infolist, mille kaudu edastame kord kuus infokirja, mille teemaks on alkoholi mõju noortele (uudised teaduslikest uurimustest, erinevate riikide kogemustest) ja alkoholiennetuslikud sekkumised.
Alkoholiprobleem meie noorte seas vajab kõikvõimalikku abi ja sekkumist. Kuna noored on alkoholi tarvitanud aastakümneid, siis suur osa ühiskonnast on hakanud seda pidama paratamatuks ja lahutamatuks osaks nooreks olemise juures. Noorte joomine ei ole aga vaid distsipliini või seadusekuulekuse teema, vaid mõjutab ka noorte tervist ja tulevikku. Mida varem hakkavad noored jooma, seda suurem on sõltuvuse risk. Alkohol võib tekitada püsivaid kahjustusi noore arenevale ajule. Purjujoomine tähendab eriti noore organismi jaoks ei midagi vähemat kui mürgistust.

Kui Sina oled teemast huvitatud ja soovid sellesse infolisti kuuluda, palun anna endast märku –
lauri@ave.ee või 5261884. Loodame olla Sulle abiks selles töös, mida koolis oled tegemas meie noorte
õpetamisel ja kasvatamisel.

Parimate soovidega
Liivika Harjo, õpetaja, Simuna Kool
Uno Traat, kriminoloogiaõppejõud, Sisekaitseakadeemia
Lauri Beekmann, esimees, Eesti Karskusliit

Kommentaare ei ole: