16. märts 2013

Metoodiliste materjalide võistlus Euroopa Liidu teemal

Projekti „Euroopa Liidu teemaline täiendkoolitus ja õppekavaarendus“ raames toimub 2012/
2013 metoodiliste materjalide võistlus õpetajatele. Projekti ning võistlust viivad läbi Tallinna
Ülikool ja Tartu Ülikool koostöös Riigikantselei ja Euroopa Komisjoniga.

Võistluse eesmärk on koguda kokku ning jagada parimaid õppematerjale Euroopa Liidu
teemade käsitlemiseks ning tunnustada neid koostanud õpetajaid.

Võistluse tingimused:

Konkursile oodatakse mitmesuguseid õppematerjale, mis sobivad nii gümnaasiumi kui ka
põhikooli õpilastele Euroopa Liitu teema käsitlemiseks. Eelkõige on oodatud materjalid
kitsamatest valdkondadest (näiteks regionaalpoliitika, rahandus jne). Õppematerjalid
peaksid olema uudsed ning mitte kordama juba olemasolevaid õpetamise abivahendeid.
Olemasolevate materjalidega saab tutvuda projekti kodulehel http://riigiteadused.tlu.ee/
elvalikaine/index.php

Igal õppematerjalil võib olla ainult üks autor (õpetaja), üks õpetaja võib esitada mitu
õppematerjali. Üks töö võib kuuluda ka mitme kategooria alla.

Töid hinnatakse kaheksas kategoorias:

1. Parim õppematerjal põhikoolile, kasutamiseks erinevates õppeainetes.

2. Parim õppematerjal gümnaasiumile, kasutamiseks erinevates õppeainetes.

3. Uuenduslik teemakäsitlus, mis haagib Euroopa Liidu teema ainetega, kus Euroopa või
Euroopa Liidu õpe on seni olnud väheoluline.

4. Innovaatiline õppevahend, mis mitmekesistab õppemeetodite hulka Euroopa Liidu teema
käsitlemisel. Esile sooviks tõsta kogemusõpet soodustavate õppematerja­lide loomist, näiteks
läbi erinevate õppereiside nii oma piirkonnas kui ka kaugemal, koostööprojektide sidumist
Euroopa Liidu teemaga jms.

5. Parim õppevahend, mis arendab õpilaste grupitööd, sh sotsiaalseid oskusi.
6. Õppevahend, mis soodustab uurimuslikku õpet.
7. Parim õppevahend, mis sobib kasutamiseks käsitöö- või kunstiõpetuse tunnis.
8. Parim õpetaja ja õpilase ühistööna valminud õppevahend, mis soodustab kaasavat õppimist.

Osalejad
Osalema on oodatud kõik õpetajad, olenemata ainevaldkonnast ja koolitüübist.

Tähtaeg ja esitamine
Õppematerjalide võistlusele esitamise tähtaeg on 25. märts 2013. Tööd esitatakse
elektrooniliselt Krõõt Filippovile (projekti assistent) grtfilippov@gmail.com. Paberil või muul
kujul tööd saadetakse postitempliga hiljemalt 25. märts aadressil: Riigiteaduste Instituut,
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 10120.

Hindamine ja tunnustamine
Esitatud õppematerjalide hindajad on metoodika­ ja valdkonnaeksperdid Tallinna ja
Tartu ülikoolidest ning tegevõpetajad. Tööde hindamine toimub kahe nädala jooksul
tähtaja möödumisest. Osalejatega võetakse ühendust 10. aprillil ning võistluse tulemustest
teavitatakse üldsust läbi Õpetajate Lehe. Parimate õppematerjalide koostajaid tunnustatakse
õppreisiga Brüsselisse 2013. aasta maikuus.

Tehnilistele küsimustele vastab Krõõt Filippov grtfilippov@gmail.com

Sisuliste küsimustega võib pöörduda projektijuhi Catlyn Kirna poole catlyn.kirna@tlu.ee

Kommentaare ei ole: