19. aug 2013

Meenutusi Saaremaa Ühisgümnaasiumi toimekast koolikevadest

ALGKLASSIDE TEADUSPÄEV

Reedel, 03.05. toimus Saaremaa Ühisgümnaasiumis II maakondlik 3.-4. klasside
teaduspäev „Esimesed sammud teaduses“. Päev algas Ib klassi humoorika
tervitusega, kelle käest said osalejad teada, kuidas jänes pikad kõrvad sai, miks
õunal on punased põsed ja kust kuusk oma okkad sai. Sellele järgnes konverents.
Uurimistöödega esinesid lapsed erinevatest koolidest.
Martin Vesberg  3.a klass SÜG „Eesti värvulised“  Juhendaja  õp. Margit Mägi.
Carl-Juhan Meri  3.a klass  SÜG  „Laevad ja purjekad“ Juhendaja õp. Margit Mägi.
Albert Leppik 3.a klass  SÜG  „Lennumasinad“ Juhendaja  õp. Margit Mägi.
Lissel Mägi 3.b klass SÜG  „Sitasitikas“  Juhendaja   õp. Alli Kallaste.
Emma Kirs 3.b klass  SÜG  „Põduste jõgi“  Juhendaja   õp. Alli Kallaste.
Karl-Martin Kuusk  4.a klass  SÜG  „Eesti lipp ja tema sarnasused“ Juhendaja õp.Irena Sink.
Sander Teras 4.b klass SÜG   „Minu Itaalia“  Juhendaja   õp. Kersti Truverk.
Karola Soe 4.b klass SÜG „Mina ja jaht“ Juhendaja   õp. Kersti Truverk.
Johanna Nõukas, Hendrik Nõukas, Taavi Ansper  4. klass
OG „Kätepesuharjumused“  Juhendaja õp. Lia Alas.
Imeliine Mändar 4.  klass Kärla PK „Millest jutustavad vanaema/ vanaisa  vanad
asjad?“          Juhendaja Margit Lindau.
Pärast ettekandeid toimus õp. Sink, Irena juhtimisel meelolukas kuldvillaku võistlus.
Sellele järgnesid avastusõppe lõbusad katsed. Teaduspäeva uuenduseks oli teadur
Sirje Azarovi loeng aastalinnust ja –puust.
Hiljem said lapsed osaleda kolmes töötoas: mikroskoobitoas, seebitoas ja osaleda
teadusteatri etendusel.
Täname avastusõppe tublisid lapsi ja nende juhendajat Ruta Kelti, õpetajaid Arne
Loorpuud, Mart Mölderit, Anne Teigamäge, külalisjuhendajat Tiiu Kallastet
töötubade, Irena Sinki konverentsi ja kuldvillaku läbiviimise ning õpetaja Marina
Mäetalu infovoldiku ja toreda tervituse eest! Suured tänud Andreasele vajaliku
tehnika kordasättimise eest!  Loomulikult täname õpilaste juhendajaid, et meie teaduspäeva konverents õnnestus.
Korraldajate nimel  Margit Mägi

Kommentaare ei ole: