13. nov 2013

Ühendus Humana maailmahariduse koolitus

Ühendus Humana Estonia kutsub osalema maailmahariduse koolitustel üle Eesti Kahepäevaste koolitusmoodulite esimesed sessioonid toimuvad:
Pärnus 22.11
Kuressaares 29.11
Tallinnas 06.12
Tartus 10.12
Koolitustel tutvutakse maailmahariduse* põhimõtete ja väärtustega ning maailma ja üksikisiku seostega. Räägime lähemalt tarbimisest ja migratsioonist ning meie seostest nende teemadega. Samuti tutvustatakse koostöövõimalusi Malawi ja Zimbabwe koolidega.Teine koolituspäev toimub 2014. aasta esimesel veerandil, et vahetada kogemusi, kavandada kooliüritusi ja tutvuda ühe osalejate endi väljavalitud teemaga. Koolitusi viivad läbi kogenud koolitajad ning alateemasid aitavad lahata vastava valdkonna spetsialistid. Koolitusele ootame kõigi ainete õpetajaid kõigist kooliastmetest, kes näevad oma töös seost globaalsete teemadega nagu inimõigused, tarbimine ja keskkond ning soovivad õpilastega teemade käsitlemiseks taustainfot, uusi õppematerjale ja tehnikaid. Iga saab osaleja kaasa õppematerjalide kogumiku, mida koolis õpilastega kasutada. Koolitus ja materjalid on osalejatele tasuta, kuid vajalik on eelregistreerumine, samuti valmisolek
materjale kasutada ja II koolituspäeval osaleda. Koolituse toimumist toetab Euroopa Komisjon.
Lisainfo ja registreerumine: Tiina-Katrina Kaber (tiina@humanae.ee, 5342 8971)
Täpse kava ja asukoha saadame registreerunud õpetajatele.
* Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna
ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis
võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning
sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni.

Kommentaare ei ole: