10. jaan 2014

Osale konkurssidel!

Head õpilased ja juhendajad!

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskus ootab põnevad töid käimasolevatele õpilaskonkurssidele. Konkursside eesmärk on väärtustada õpilaste loovat tegevust ning näidata, kuidas igapäevane õppetöö ja tehnoloogiakasutus omavahel ühendada. Õpetajad saavad konkursside kaudu võimaluse õppida tundma uusi tehnoloogiaid, mida ainetundides kasutada. Juhime tähelepanu, et lisaks sügisel alanud konkurssidele on toimumas ka järjekordne matemaatika õpilaskonkurss „Märka matemaatikat enda ümber“.
 
Kõikide konkursitööde esitamise tähtaeg on 7. märts 2014 a.

Matemaatikakonkursile „Märka matemaatikat enda ümber – tessellatsioon“ ootame üldhariduskoolide 7. – 12. klassi õpilaste töid, mis on loodud matemaatikaprogrammiga GeoGebra. Konkursi eesmärgiks on populariseerida matemaatikat ja programmi GeoGebra kasutamist matemaatikas. Tutvu konkursi tingimustega lähemalt siit.

Animakonkursile "Muutuv kool" ootame osalema üldhariduskoolide kõikide kooliastmete õpilaste animafilme. Konkursi eesmärgiks on jäädvustada koolikultuuri ja -keskkonda tänases päevas ning näidata oma kooli tulevikus. Konkursil osalemiseks peavad omavahel koostööd tegema erinevate kooliastmete õpilased. Tutvu konkursi tingimustega lähemalt siit.

Digiloovtööde konkursile "Lahe Asi"  ootame II ja III kooliastme õpilaste tehnoloogia- ja innovatsioonivaldkonna loovtöid. Konkursi eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust, näitamaks oskuslikku tehnoloogiliste vahendite kasutamist ja anda võimalus esitleda oma IKT-alaseid loovtöid ka laiemale ringile. Tutvu konkursi tingimustega lähemalt siit.

Tehnoloogia- ja innovatsiooniteemaliste arendusprojektide konkursile "Tipplahendus" ootame gümnaasiumiõpilaste projekte. Konkursi eesmärgiks on seoste loomine igapäevaelu, kooliõpingute, tehnoloogia ja innovatsiooni vahel ning anda projektijuhtimise ja meeskonnatöö kogemus. Konkurss pakub gümnasistidele võimaluse viia läbi uuenduslikult rakendatav arendusprojekt, mida kool võib arvestada alternatiivina uurimistööle. Tutvu konkursi tingimustega lähemalt siit.

Parimate konkursitööde autorid kutsume oma töid esitlema Tallinnasse 9.aprillil toimuvale HITSA kevadkonverentsile, kus teid ootavad erinevad töötoad ja võitjate pidulik auhinnagaala.

Soovime kõigile häid ideid ja huvitavaid mõtteid!


Inga Kõue

Projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
tel 6 285 889
mob 51 10 903
e-post inga.koue@hitsa.ee

Kommentaare ei ole: