19. mai 2014

„Loovharidus Eesti moodi, II“

Kallid õpetajad, kooli juhtkond, lapsevanemad!
 
Loovuseringi meeskond on loonud ühenduse „Loovharidus Eesti moodi“, mille all tegutseb grupp inimesi, kes soovib toetada loovat toimimist. Lapsevanematena tunneme, et selleks tuleks suurendada loovuse osakaalu ka õppetegevustes ja rikastada seeläbi laste koolipäeva ning tekitada neis õpitavate ainete vastu suuremat huvi. Meile on oluline loovate, ennast teostavate ja elujõuliste eestimaalaste kasvamine.
 
Kutsume teid 16. juunil meie ühenduse poolt korraldatavale teisele kokkusaamisele „Loovharidus Eesti moodi, II“.
Registreerumine www.loovharidus.ee
16. juuni 2014, Tallinna Ülikool Narva mnt 25 ruum T-410
 
„Loovharidus Eesti moodi, II“
16. juuni 2014, Tallinna Ülikool Narva mnt 25 ruum T-410
10.00-10.20. Avasõnad:
Irene Käosaar, Haridus- ja Teadusministeerium, üldharidusosakonna juhataja;
Eda Heinla, TLÜ kunstide Instituut, dotsent,
Helen Kaasik,  ühenduse Loovharidus eestvedaja, lapsevanem
10.25-10.40 Pille Slabina, TLÜ HIK arendusjuht: „HIK ja loovus“
10.45-11.10 Tiiu Kuurme, TLÜ kasvatusteaduste Instituut, dotsent: „Hindamine ja koolirõõm“.
11.10-11.30 Kristi Raava, Tallinna 32 Keskkool, psühholoog: „Loovtund – koer koolirõõmu toomas“
11.30-12.00 Kerttu Soans, kirjanik, loovusringi juhendaja: „Usaldus ja loovus ehk kuidas lõdvestuda ja keskenduda korraga?
12.00-12.20 Kohvipaus ja töötubadess jagunemine
12.20-13.30 Töötoad:
Klassiõpetajad (algkool), juhatavad Luule Niinesalu ja kolleegid, Peetri Kool.
Võõrkeel, juhatab Anu Tammleht, Saue Gümnaasium
Matemaatika, juhatab Evelin Reila,  TTÜ ettevalmistuse osakond
Kunstid, ootame töötoa juhendajat
Digivahendid, juhatab Jüri Kurvits, TLÜ MLI matemaatika didaktika lektor, HIK õpetajakoolituse õppekavade arendusjuht ja Marina Kurvits, TLÜ Informaatika Instituudi doktorant
Loodusteadused, juhatab Karolin Mäe, Audentese kool, bioloogia õpetaja.
13.30-14.15 Lõuna
14.15-14.45 Töötubade kokkuvõtete tutvustamine
14.45-15.05 Lilian Reinmets, Tallinna Pääsküla Gümnaasium, õpetaja: „Loovustundidest Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi 1. ja 2. kooliastmes"
15.05-15.20 Loovalt õpetamine minu koolis. Ootame ettekannet.
15.25-16.00 Triin Tarn, Werbeck-laulu õpetaja, loovusringi juhendaja: “Helid ja mäng”
16.00-16.15 Kohvipaus
16.15-16.35 Anne-Mari Rannamäe, MTÜ QUIN-Estonia: “Loovus ja leiutamine – õde ja vend“
16.40-17.00 Aino Kuntsel, AASK Consult koolitaja, superviisor, inglise keele õpetaja: „Omaduste tuuleroos /Core Quadrant/“ või „Learning by doing”.
17.00-17.20 Vaba mikrofon, ideed, mõtted!
Kutsume teid ühinema ka meie ühenduse facebook`i leheküljega "Loovus on praktikas".
 

Kommentaare ei ole: