7. sept 2014

Rahvusvahelise projekti "Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas" lõpuseminar

Võimalus tutvuda uuenenud Energia avastuskeskusega ning koguda ideid töötubades, mida viivad läbi Eest, Läti ja Soome õpetajad ja õpetajakoolitajad.
Tallinna Ülikooli ja Läti Ülikooli uut õpetajakoolituse kursust „Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas“ tutvustav ja rahvusvahelise õpetajakoolituse projekti „Teaching and learning in open, informal learning environment“ lõpuseminar.
Seminari toimumisaeg
18. september 2014 kell 11:30-18:00
19. september 2014 kell 10:00-14:00
Seminar on tasuta! Energia Avastuskeskusesse on oodatud eelkõige loodusteaduslikke aineid õpetavad õpetajad, klassiõpetajad , aga ka kõik teised huvilised! Registreerimine avatud kuni 10.09.2014
Seminari töökeel on inglise keel.
Täpsem info ja programm  http://www.tlu.ee/et/hik/syndmused/5076/kogemusope-avatud-opikeskkonnas-lopuseminar.

Kommentaare ei ole: