1. okt 2015

Kutse koolitusele LGBT olukorrast koolis

Head õpetajad!

Kutsume teid koolitusele LGBT (lesbi, gei, biseksuaal, transseksuaal) olukorrast koolis ja hariduses ja sellele järgnevale Kanada saatkonna korraldatud vastuvõtule 30. novembril Tallinna Ülikoolis. Koolituse viib läbi pikaajalise kogemuse ja mitmekülgse ekspertiisiga Kanada heategevusorganisatsioon Egale.

Kuna osalejate arv on piiratud, palume registreeruda hiljemalt 1. novembril 2015 SIIN. Registreerumine võtab aega alla ühe minuti.  

Täpsema info koolitaja, esinejate ja teemade kohta leiate allpool.

Küsimuste korral kirjutage või helistage mulle julgelt!

Tervitades


Mariann Rikka
Haridus- ja Teadusministeerium
Üldharidusosakond
Peaekspert õppevara alal
Tel: 735 0382

Kutse koolitusele

LGBT õiguste teema on viimasel aastal tõusnud väga aktuaalseks, kuid samas ei ole sellest
väljaspool poliitilist konteksti palju räägitud. Kuidas märgata LGBT-last koolis või
noortekeskuses? Kas on üldse vaja eraldi märgata? Kuidas märgata ja käituda, kui selline
laps on kiusamise ohver? Mida peaks tegema õpetaja? Aga noorsootöötaja? Kuidas
kujundada kiusamisvaba keskkond, kus igaüks võib julgelt olla tema ise?
Kutsume Sind koolitusele LGBT (lesbi, gei, biseksuaal, transseksuaal) olukorrast koolis
ja hariduses.
Koolitus toimub 30. novembril kl 10-17.00 Tallinna Ülikoolis. Peale koolitust olete
oodatud Kanada saatkonna korraldatud vastuvõtule Tallinna Ülikooli Mare maja
aatriumis, kus on võimalik veel vabas õhkkonna suhelda ja arutleda ning küsida küsimusi,
mis koolitusel ehk küsimata jäid. Täpsema päevakava saadame lähiajal.
Koolituse viib läbi Kanada riiklik heategevusorganisatsioon Egale. Egale on pikka aega
teinud tihedat koostööd Kanada koolide ja haridusametitega, aidates koolidel võidelda
kiusamise ja diskrimineerimisega. Samuti viib Egale läbi erinevaid uuringuid antud teemal.
Koolitusel käsitletakse peamiselt järgmisi teemasid:
 Kellest me räägime? Ehk mida tähendab LGBT ja kes sinna alla kuulub?
 Kuidas mõista ja käsitleda LGBT olukorda ja õigusi inimõiguste ja võrdõiguslikkuse
kontekstis laiemalt? Kanada näide.
 Milline on LGBT olukord ja õigused Eestis ning millised Kanada kogemused ja
praktikad ka siin sobivad ja kasulikud võiks olla?
Koolituse avavad tervitussõnadega Kanada suursaadik Eestis T.E. hr. Alain Hausser,
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar ning
võrdõiguslikkuse volinik pr. Liisa Pakosta. LGBT olukorrast Eestis räägib pikaaegne LGBT
Eesti Ühingu juht Helen Talalaev.
Koolitus toimub inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde.
Koolitusele on oodatud osalema üldhariduskoolide juhid ja õpetajad, eelkõige ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse õpetajad, sotsiaalpedagoogid ja koolipsühholoogid ning kohalike
omavalitsuste haridusosakondade töötajad. Kuna osalejate arv on piiratud, palume
registreeruda hiljemalt 1. novembril 2015 SIIN.
Osaleja transpordikulud kaetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.

Kommentaare ei ole: