3. nov 2015

eTwinningu koolitused - tasuta

Selle aasta novembri- ja detsembrikuus toimuvad programmi eTwinning raames järgmised koolitused, kuhu ootame teid osalema.
Sellel nädalal saab liituda veebikoolitusega „eTwinning projektid koolielus“. Koolitus toimub 2. novembrist kuni 7. detsembrini 2015.
Kursusel osalejad saavad ülevaate erinevatest koostööprojektide võimalustest, õpivad koostama projektikava ja seda siduma projektiideega ja tutvuvad projektitööks vajalike erinevate veebivahenditega. Erilist tähelepanu pööratakse kursusel rahvusvahelisele projektile, kuid arutatakse ka koostöövõimalusi Eesti koolide vahel. Koolitaja on Laine Aluoja. http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/koolielu-veebikursus-etwinning-projektid-koolis
19.-20. novembril 2015 toimub Tallinnas eTwinningu koolitus lasteaia- ja I kooliastme õpetajatele.
Koolitus on mõeldud eTwinningus algajatele õpetajatele. Koolitustele oodatakse I kooliastme ja lasteaiaõpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud. Registreerimine 16. novembrini.
http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/etwinning-koolitus-lasteaia-ja-i-kooliastme-opetajatele
4. ja 5. detsembril 2015 toimub Tartus eTwinning koolitus koolimeeskondadele, et tutvustada, kuidas kasutada rahvusvaheliste õpiprojektide võimalusi eri õppeainete lõimimisel. Koolitusel tutvustatakse nii õpiprojektide kavandamist, nende integreerimist kooli õppekavasse kui ka veebipõhised võimalusi projektide läbi viimisel.
http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/etwinningu-koolitus-koolimeeskondadele
Osaleda saab ka eTwinningu portaalis toimuvatel rahvusvahelistel koolitustel, millel osalemiseks saab esitada taotlusi eTwinningu portaali sisse logides oma töölaua kaudu.
Tagasiside eTwinningu projektides"
Toimumisaeg: 9. kuni 22. november 2015, taotluste esitamine alates 2. november 2015 Kursus on suunatud õpetajatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi tagasisidega seotud motivatsiooniteguritest ja hindamise olulistest aspektidest.
"eTwinning ja e-õpe erivajadustega noorte hariduses"
Toimumisaeg: 17. kuni 28. november 2015, Taotluste esitamine alates 10. november 2015
Sihtrühm: erivajadustega laste õpetajad (kõik vanuserühmad)
Õppimisüritusel keskendutakse web 2.0 tööriistade kasutamisele erivajadustega laste õpetamisel.

"Õppimine väljaspool klassiruumi"
Toimumisaeg: 30. november kuni 11. detsember 2015.Taotluste esitamine alates 23. november 2015
Õppimine toimub ka muudes kohtades peale kooli, näiteks muuseumides. Tänapäeval võimaldavad interaktiivsed muuseumid katseid läbi viia, virtuaalseid näituseid külastada, online-projektikollektsioone luua jne. Koolitusel osalejad õpivad muuseumide ressursse projektitöö eri faasides loovalt kasutama ning tutvuvad  uute pedagoogiliste võtetega, mis on seotud muuseumidega 21. sajandil.
Lähemalt saab tutvuda eTwinningu  rahvusvaheliste veebipõhiste koolitustega: http://www.etwinning.net/et/pub/progress/learning_events.htm
Ootame osalema!
Heade soovidega
Elo Allemann
projektijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
skype elo.allemann
Akadeemia tee 21, 12616 Tallinn

Kommentaare ei ole: