22. apr 2017

Küsimustiku “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga viib käesoleval aastal läbi kordusuuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” 7-18-aastastele lastele ja omavalitsustele, jälgimaks muutusi võrreldes 2006. ja 2013. aastal toimunud suuremahuliste uuringutega. 

Laste ja noorte elukvaliteeti mõjutab kogu ühiskonnakorraldus ning eelkõige elukorraldus nende kodukohas. Küsitluse eesmärk on välja selgitada laste ja noorte kaasamise praktika omavalitsuste tasandil, välja tuua omavalitsuste parimad praktikad, laste eelistused, ning ettepanekud antud valdkonna arendamiseks. 

Vastavalt ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artiklile 12 on lapsel õigus väljendada oma seisukohti teda puudutavates küsimustes.

Lapsed saavad vastata kuni 1. augustini anonüümsele valikvastustega ankeetküsitlusele: 
http://connect.ee/uuring/379539751/ eesti keeles
http://connect.ee/uuring/379557102/ vene keeles 
Kohaliku omavalitsuse esindajad saavad vastata: http://connect.ee/uuring/379523210/
Uuringu tulemused avalikustame septembris 2017. See võimaldab laste ja noorte kaasatuse aspekti jälgida ka valimiste eel - käesoleval aastal osalevad valimistel esmakordselt ka 16- aastased ja vanemad noored. Uuringu tulemustele põhinevalt koostatakse soovitused alustavatele omavalitsuste esindusorganitele laste ja noorte paremaks kaasamiseks ja osalusvõimaluste loomiseks.
Palume Teie kui klassiõpetaja abi küsimustiku “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” levitamisel ja täitmisel.
Küsimuste korral palun helistage 631 1128 või kirjutage liit@lastekaitseliit.ee

Täiendavat infot laste kaasamise kohta on võimalik leida siit: http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/ Kaasamist puudutavaid materjale leidub siin: http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/308-2/

Täname Teid juba ette abi eest!

Heade soovidega,

Grete Landson
Kommunikatsioonijuht
MTÜ Lastekaitse Liit

Kommentaare ei ole: