20. veebr 2018

Matemaatikavõistlus KÄNGURU

KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel osalevad õpilased kuues vanuserühmas 1.-12. klassini, kui kool on avaldanud eelnevalt soovi oma õpilastega võistlusest osa võtta. Ülesannete lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min. Tulemuste arvestust peetakse õpilaste kohta individuaalselt.


KÄNGURU 2018 info

23. KÄNGURU VÕISTLUSMÄNG
15. märts 2018
Võistlus toimub kuues vanuserühmas:
pre-ekolier (1.-2. klass)
ekolier (3.-4. klass)
benjamin (5.-6. klass)
kadett (7.-8. klass)
juunior (9.-10. klass)
student (11.-12.klasss)
Pre-ekolieridel ja ekolieridel tuleb lahendada 24 ülesannet ning ülejäänud vanuserühmadel 30, need on raskuse järgi jagatud kolme rühma.
Iga ülesande juures on 5 vastusevarianti, millest üks on õige. Õpilane valib õige ja märgib vastava variandi vastustelehele.
Õige vastus annab vastavalt 3, 4 või 5 punkti, vale vastus (-1) punkti ning vastamata jätmine 0 punkti.
Võistlus toimub koolides, soovitatavalt orienteeruvalt kl. 8 ja 12 vahel ning osavõtjatel on lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min.
Võistluse täisprotokollid avaldatakse kodulehel (kättesaadavad 30. juunini 2018).
Ootame kõiki osalema!
Osavõtumaks on 1,3 € iga registreeritud õpilase kohta,
mille palume kanda Eesti Matemaatika Seltsi arvelduskontole EE602200221011864593 Swedbanka märgusõnaga "Känguru", lisatud kooli nimi, mille õpilaste eest makstakse.
Arve vajadusel palume täita vastavad lahtrid registreerimislehel. Arve saadetakse märtsis. Ülekanne teostada pärast arve kätte saamist. 
Koolidel palume registreeruda hiljemalt  27. veebruaril.
  
Tulemused selguvad aprilli lõpus.

Mai lõpus saadab Teaduskool osalenud koolile võistluse kogumiku (ülesanded, lahendused, kokkuvõtted), üldarvestuse parimatele diplomid ja auhinnad ning kooli iga vanuserühma parimale diplomi ja väikese meene.

Auhindadeks võistluse kogumikud, võistluse logoga meened, erinevad kooli- ja joonestustarbed.

Raili Vilt
Teaduskooli metoodik
tel: 7375521
e-mail: Raili.Vilt@ut.ee

Kommentaare ei ole: