5. okt 2006

Osalege eTwinning projektiideede võistlusel!

Konkursile võivad ideid esitada kõik programmiga Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning liitunud õpetajad. Konkursil osalemine on väga lihtne. Mõelge välja üks hea projektiidee internetipõhiseks koostööks sõpruskooliga.
Konkursile saadetud projektiideest peaks selguma
- mis on projekti teema, kui kaua projekt ajaliselt kestab ning missuguses vanuses õpilased oleksid projekti kaasatud, missugusest riigist eelistaksite leida partnerit jne,
- missugused oleksid projekti pedagoogilised eesmärgid, projekti seotus õppekavaga, missuguseid õppeaineid projekt hõlmab jne
- missuguseid e-vahendeid kasutaksite ja mis peaks valmima koostöö tulemusena jne
Sõnastage oma idee lühidalt ja sisestage see siia.

Kommentaare ei ole: