1. sept 2009

Laanemaa klassiopetajad

TLÜ Haapsalu Kolledzi juurde loodud haridus-ja nõustamiskeskus korraldab juba mitmes aasta Läänemaa klassiõpetajatele talve- ja suveseminare eesmärgil propageerida kogemuskoolitust. Seminaridel saavad Läänemaa klassiõpetajad omavahel kogemusi jagada ja kogukondlikku suhtlemist arendada. HariN keskuse kaudu toimub Läänemaa klassiõpetajate tegevuste/erinevate ürituste koordineerimine ja korraldamine. Lisaks eelpool nimetatule koordineerib meie keskus ka ainenõukogude tööd (nt toetab aineolümpiaadide korraldamist).
Haapsalu Kolledžil ja HariN keskusel on tradistisooniks saanud Koolirahva ideelaada korraldamine augustikuu lõpus. Üritusel on tore kohtuda kolleegide - õpetajatega, kirjastuste esindajatega, vahetada mõtteid ning häälestuda uue õppeaasta lainele.
Alanud õppeaastal meie tegevused jätkuvad. Ootame huvilisi ja uusi ideid. Kindlasti tulge tutvuma kolledzi HariN keskuses väljapandud metoodiliste materjalidega.

Kuldset sügist soovides,
Sirje Piht
TLÜ Haapsalu Kolledzi õpetajakoolituse osakond

1 kommentaar:

Tii@ ütles ...

Head kolleegid Läänemaalt!

Teie ideed on siia ajaveebi väga oodatud ja teretulnud! Selline virtuaalne kogemuste vahetamine ja üksteiselt õppimine rikastab meid kõiki.

Tiia Salm