4. sept 2009

Uus õppeaasta Koolielu portaalis

Uudis Koolielu portaalist:

September lükkas koolielu taaskord hooga käima – koolimajad täitusid tavapärase sigina-saginaga ning järjekordne õppeaasta läks oma ringile. Ka Koolielu portaal alustas uut õppeaastat ja kutsub õpetajaid-õpilasi portaali tegemistes kaasa lööma. Sellel õppeaastal on Koolielu jaganud oma tegemised ära veerandite kaupa: algusveerand, reaal- ja loodusteaduste veerand, humanitaarteaduste veerand ning loovusveerand. Veerandite algus- ja lõpuajad on samad, mis selle kooliaasta kalendriski märgitud. Koolielu aineveerandid sarnanevad mõneti eelmisel õppeaastal toimunud ainekuudega – igal veerandil on vaatluse all kindlad teemad ja üksteisega seotud õppeained.

Algusveerand - 1. septembrist kuni 24. oktoobrini (alusharidus, algõpetus, hariduslikud erivajadused);
reaal- ja loodusteaduste veerand - 2. novembrist kuni 20. detsembrini (matemaatika, füüsika, loodusõpetus, keemia, bioloogia, geograafia);
humanitaarteaduste veerand - 5. jaanuarist kuni 20. märtsini (inglise keel, vene keel, saksa keel, prantsuse keel, soome keel, rootsi keel, eesti keel ja kirjandus ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, majandusõpetus);
loovusveerand - 29. märtsist kuni 5. juunini (kunstiõpetus, informaatika, muusikaõpetus, tööõpetus, kehaline kasvatus).

Nagu ka eelmisel aastal saavad nii õpilased kui ka õpetajad võtta osa Koolielu portaali korraldatud konkurssidest. Iga aineveerand pakub õpilastele erisuguseid võimalusi panna proovile oma teadmised, loovus ja eneseväljendusoskus virtuaalses maailmas.

Tiigrihüppe Sihtasutus
korraldab õpetajatele haridusportaali Koolielu õppematerjalide kogu täiendamiseks konkursi ”Täna samm, homme teine”. Arvutid ja internet on saanud tänapäeva kooli lahutamatuks osaks. Raamatute ja töövihikute kõrval on kohta leidmas digitaalsed õppematerjalid, mille sünni- ja tekkimislugu on sootuks teistsugune kui trükilõhnalise õpiku oma. Hea materjal võib sündida huvist katsetada midagi uut, tahtmisest ise luua või hoopis vajadusest katta mingi tühimik. Kui kohtuvad õpetamiskunst, loovus ja lugematul hulgal võimalusi pakkuv tehnoloogia, siis võib tulemuseks olla suurepärane õppevahend. Kõige tähtsam on aga julgus proovida - täna samm ja homme teine ning märkamatult on õpetajast saanud ka õppematerjali looja.

Õppematerjalide konkurss kestab terve õppeaasta, töid saab esitada kolmeks erinevaks tähtajaks. Pärast iga tähtaega valitakse laekunud tööde hulgas parimad, mis võistlevad edasi konkursi lõppvoorus. Õppeaasta lõpuks peaks selguma selle õppeaasta parim veebipõhine õppematerjal, mille loojat väärikalt auhinnatakse.

Tänavune õppeaasta tuleb Koolielu portaalis muutusterohke ja loodetavasti täis häid üllatusi portaali kasutajatele. Nimelt on lõppemas Koolielu portaali arendustööd ning loodetavasti juba lähiajal saate vormilt uuenenud, Web 2.0 ajastusse astunud Koolieluga lähemalt tutvuda.

Ilusat kooliaastat,

Koolielu toimetus

Kommentaare ei ole: