15. dets 2009

Õpiprojektide konkurss 2009

Tiigrihüppe Sihtasutus ja Microsoft kuulutavad välja metoodiliste õppematerjalide konkursi

"PROJEKTIPAUN"

Konkurss on mõeldud üldhariduskoolide aineõpetajatele, kes on valmis õppetöös kasutama projektõppe meetodit ja infotehnoloogia vahendeid.
Konkursile on oodatud kõik taotlused, mis kirjeldavad lõppenud või käimasolevat õpiprojekti. Eelistatud on erinevate koolide vahelised koostööprojektid, kus rakendatakse uudset õpetamismeetodit või sisu ja uudset tehnoloogia kasutamise viisi.KONKURSI REEGLID

1. Konkursile tuleb esitada
- vormikohane taotlus koos lisadega;
 projekti kirjeldus;
 informatsioon projekti teostuse kohta;
 õpilaste arvamused projekti sisu ja läbiviimise kohta;
 pildimaterjal projekti teostamisest.
2. Taotlus tuleb esitada elektroonsel ja/või väljatrükitud kujul. Taotlusel peavad olema autori ja kooli direktori allkirjad.
3. Taotluse lisad võib esitada vaid elektroonsel kujul (Wordi dokumendina koos viidetega interneti aadressidele, kus on lisainformatsioon projekti kohta) aadressil signe@tiigrihype.ee .
4. Projekti ettevalmistamisel ja läbiviimisel on soovitav aluseks võtta koolitusprojekti “Projektipaun” teoreetilisi materjale (http://www.htk.tlu.ee/projektipaun ).
5. Esitatud projekt peab
 olema juba klassis läbi proovitud;
 tooma näiteid tehnoloogia kasutamisest projektõppe rakendamisel, nii et ka teised õpetajad saaksid seda õppetöös kasutada;
 lisama üksikasjaliku kirjelduse, kuidas projektõppe rakendamine ja tehnoloogia kasutamine aitas parandada õppimist;
 olema autori originaallooming ja esmakordselt esitatud.
6. Esitatud materjalid avaldatakse internetis ja neid levitatakse teiste digitaalsete meediakanalite kaudu.
7. Üks õpetaja võib konkursile esitada maksimaalselt kaks projekti.

AUHINNAD

• Auhinnafondi kuulub hulgaliselt Microsofti ja Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt välja pandud infotehnoloogia vahendeid, parimatel õpetajatel on võimalus osaleda Microsofti Euroopa uuendusmeelsete õpetajate foorumil, mis toimub 2010. aasta märtsis Berliinis.
• Kümme parima töö autorit saavad Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Microsofti diplomid.
• Kõik konkursi tööd auhinnatakse Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Microsofti tunnistustega.

HINDAMISKRITEERIUMID

Kõiki taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:
Asjakohasus: Kas esitatud materjal vastab riiklikule õppekavale ja haridusstandarditele? Kas esitatud materjal vastab tunnustatud pedagoogikatavadele?
Uudsus: Kas väljapakutud projekt on unikaalne ja uuenduslik? Kas see projekt võimaldab tehnoloogiat õppeprotsessis edukalt kasutada? Kas projekt näitab tehnoloogia eeskujulikku ja uuenduslikku kasutamist õppeprotsessis? Kas projekti kaudu on võimalik parandada õppe kvaliteeti?
Rakendatavus: Kas teised õpetajad saavad seda projekti oma õppetöös rakendada ja edasi arendada? Kas väljapakutud projekt julgustab teisi õpetajaid tehnoloogiat õppetöös kasutama?
Kvaliteet: Kas konkursi taotlus koos lisadega on kvaliteetselt koostatud?
Otsuse langetab Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt erinevatest aineõpetajatest moodustatud ekspertgrupp. Esitatud materjale ei tagastata. Taotlejad ei tohiks esitada informatsiooni, mis on konfidentsiaalne, mõeldud ainult ametialaseks kasutamiseks või mingil moel diskreetne.

Taotluste esitamise tähtaeg on 19.02.2010. a. kell 17.00.

Taotlused saata aadressil:

Märksõna „PROJEKTIPAUN“

Elektroonselt: signe@tiigrihype.ee

Väljatrükitud kujul postiga:
Tiigrihüppe Sihtasutus
Mustamäe tee 60
Tallinn 12916

Lisainfo:
Signe Piirsalu
signe@tiigrihype.ee

Failid:
Konkursi taotlus 

Kommentaare ei ole: