14. dets 2009

Uus KOOLIELU tulekul!

Koolielu portaal muudatuste lävel.

Küllap on nii mõnigi koolist ja hariduselust huvitatu märganud, et mõnda aega on netis olnud justkui kaks Koolielu portaali. Üks tuttaval aadressil www.koolielu.ee, teine http://koolitaja.eenet.ee.
Milles asi, mis toimub? Seletus on lihtne: ligi aasta aega oleme teinud koostöös Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogiakeskusega Koolielu portaali põhjalikke uuendustöid. Sedavõrd põhjalikke, et muutub nii portaali välimus kui ka kasutamisvõimalused. Uue Koolielu leiate harjumuspäraselt veebiaadressilt alates 19. detsembrist 2009. Loodetavasti annab talvine koolivaheaeg portaali kasutajatele piisavalt aega, et uue Koolieluga sõbraks saada.

Mis uues Koolielus teisiti on?
Infotehnoloogia kasutamine õppetöös on muutunud igapäevase koolielu harjumuspäraseks osaks, Tiigrihüppe Sihtasutuse soov on oma kasutajad selles igati toetada ning soodustada koostööd ja üksteiselt õppimist. Kõigepealt olgu öeldud, et enamik, mis oli olemas juba meile tuttavas Koolielus, on olemas ka uues – ülevaade päevakajalistest haridusuudistest, õppematerjalid ja vestlusring.

Uuendusena on loodud igale õppeainele eraldi aineleht, kus saab kiire ülevaate just selle ainega seotud viimastest uudistest, pakutavatest kursustest, viimati avaldatud õppematerjalidest jne. Teavet koolituste, konkursside ja muude sündmuste kohta võib jälgida ka Koolielu kalendrist.

Uuest Koolielust leiab Töövahendite sektsiooni, kust saab ülevaate, missuguseid veebivahendeid või programme võiks õppetöös kasutada. Sealt leiab sobilikud vahendid koos kasutusjuhenditega nii õppematerjalide loomiseks kui ka muudeks tegevusteks, mis sobivad õppimiseks arvuti ja interneti abil.

Registreerunud kasutajale oma Koolielu
Kõige tähtsam uues Koolielus on see, et portaali registreerunud kasutajal on võimalik ise Kooliellu infot sisestada – lisada saab uudiseid, kuulutusi, õppematerjale. Enam ei pea olema passiivne tarbija, iga soovija võib aktiivselt kaasa lüüa.

Kasutajatel on palju võimalusi omavaheliseks suhtlemiseks. Ühiste huvidega kasutajad saavad infot ja kogemusi vahetada kogukondades. Kogukonna loomise võimalus on igal registreerunud kasutajal.

Koolielu portaali lahutamatu osa on olnud õppematerjalide kogu. Uues Koolielus on õppematerjalid leitavad õppekava teemade järgi. Lisaks on iga õppematerjali ees väike ikoon, mis annab selgust, kas tegu on esitluse, harjutuse, animatsiooni vms. Kõikidel Koolielu kasutajatel on võimalik ka ise õppematerjale lisada. See toimub koostöös Koolielu ainekoordinaatoritega – nemad vaatavad õppematerjalid enne avaldamist üle. Õppematerjalide avaldamisel lähtutakse varasemast tuttavatest Koolielu kvaliteedinõuetest.
Kvaliteedikontrolli läbinud õppematerjale saab otsida ka täpsustatud otsinguga. Leitud ja sobivad õppematerjalid võib registreerunud kasutaja märkida oma lemmikuteks või koondada ühe teemaga seotud materjalid kollektsiooni, mida on mugav õpilastega jagada.
NB! Kõiki vanas Koolielus olevaid õppematerjale pole ümber tõstetud, ainekoordinaatorid on valinud välja õppematerjalide paremiku.

Selleks, et Koolielu kasutaja kiiresti talle huvipakkuva infoni jõuaks, on loodud sektsioon Minu Koolielu. Selle saab iga kasutaja vastavalt oma vajadustele seadistada ning „tõmmata“ oma Kooliellu just sellised „vidinad”, nagu talle sobib. Kui on soov saada kiirelt ülevaadet uutest portaali lisatud õppematerjalidest, siis tuleb valida vidin „Uued õppematerjalid“, kui tahate, et kogukonnad, kuhu kuulute, oleks hiireklõpsu kaugusel, siis valite „Minu kogukonnad“ jne.

Igal Koolielu kasutajal on oma profiil, profiili lehte on võimalik nii häälestada, et teised kasutajad saaksid kiiresti ülevaate, mis teile huvi pakub ja mida olete Koolielu portaalis teinud – näiteks missuguseid õppematerjale avaldanud, missugustesse kogukondadesse kuulute. Huvipakkuva profiiliga kasutaja võite lisada endale sõbraks, andes nii märku, et olete tema fänn.

Lisaks sellele saab nii Minu Kooliellu kui ka oma profiili RSS-voogudena tuua infot teistest keskkondadest – näiteks pilte fotode jagamise keskkonnast Flickr või postitusi ajaveebidest või säutsumisi Twitterist.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Koolielu portaal astub 2009. aasta detsembris Web 2.0 maailma, kus igal portaali kasutajal on võimalik aktiivselt kaasa lüüa.

Kindlasti aga ei ole nüüdseks uuendused Koolielus lõppenud. Mõni aeg kulub meil kõigil uue portaaliga harjumiseks ja selle tundmaõppimiseks.

Koolielu toimetus
allikas: http://www.koolielu.ee/pages.php/0705,24525

Kommentaare ei ole: