17. juuni 2010

Tiigrihüppe SA kogukondade küsitluse kokkuvõte

Tiigrihüppe Sihtasutus viis 8.-15. juunil läbi veebipõhise küsitluse (http://www.eformular.com/koolielu/virtuaalsedkogukonnad.html), kus palus erinevate virtuaalsete kogukondade liikmetel selgitada, millist kasu annab kogukonnas töötamine ning mis motiveeriks õpetajaid kogukonnatöösse panustama. Küsimustikule vastas 83 õpetajat.

Kõige kiiremini vastanute hulgast naeratas loosiõnn Eve Hirvelale, kellele Tiigrihüppe Sihtasutus saadab meene.

Enamus vastanutest nentis, et ajapuuduse tõttu ei jõua lisatööga tegeleda, samas tõdeti, et kui ikka soovid abi saada, siis tuleb olla valmis ka ise abistama ja enda mõtteid avaldama. Õpetajad loodavad kogukonnalehelt leida teiste õpetajate materjale, ideid tundide mitmekesistamiseks jpm. Väga oluliseks peetakse ka kolleegide tagasisidet – niisama keegi materjale välja ei taha panna, tahaks ikka kolleegi kommentaare kuulda. Kui kuidagi saaks kogukonnas panustamist tõestada ka atesteerimiskomisjonile, siis oleks see suur lisamotivaator.

Kommentaare ei ole: