13. juuni 2010

Koolirahva Ideelaat 2010

TLÜ Haapsalu kolledži Haridus-ja nõustamiskeskus korraldab 30. augustil 2010 kell 11.00-14.00 järjekorras juba neljanda Koolirahva ideelaada.

KOOLIRAHVA IDEELAAT – MIS SEE ON?

Lasteaedade ja üldharidus- ja kutsekoolide ning täiskasvanute õpetajate ja õpetajaks õppivate üliõpilaste rõõmus suvine kokkutulemine, mille käigus rikastatakse üksteist huvitavate ideede ja enda koostatud õppevahenditega.

Paljudel meist on tööaastate või õpingute kestel sahtlitesse ja kaustade vahele kogunenud endatehtud harjutusi, ülesandeid, töölehti, temaatilisi luuletusi, ristsõnu,ekskursioonimarsruute, esinemiskavasid, ainekavasid, tööplaane, mõnel koguni õppematerjalide kogumikke, kirjutatud näidendeid jms. Nüüd on aeg need väljaotsida ja ideelaadale tuua, pakkuda teistele kasutamiseks ja leida teiste poolt pakutavast midagi enda jaoks.
Õppevahendi omanik määrab hinna ise (olenevalt selle koostamiseks kulunud ajast ja materjali kulust). Kui kaup kipub enne laada lõppu otsa saama, on võimalus koopiamasina abil paljundatavaid materjale koha peal tasu eest juurde teha. Kaupade hinnad kõikusid 5 ja 150 vahel.
Laat toimub TLÜ Haapsalu Kolledži ruumides, mis on kohandatud müügitegevuseks. Müügiplatsi eest ei tasuta rahas, vaid ühe eksemplariga igast müügiartiklist. Sel moel kolledžisse kogutu leiab endale koha Haridus- ja nõustamiskeskuses (HariN) ning jääb metoodilise materjali hulgas kasutamiseks kõigile tulevastele metoodikakeskuse külastajatele. Viimast asjaolu arvestades palusime, et materjal oleks vormistatud kasutamiskindlalt ja varustatud autori nimega.

Arveldamine sularahas, võimalusel arvetega (FIE,OÜ jne)!

Kommentaare ei ole: