29. sept 2010

Õpilasleiutajate riiklik konkurss 2010

Alanud on 2010. aasta noorte leiutajate riiklik konkurss teemal „Aitame abivajajaid". Kõiki õpilasi esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini oodatakse osalema!
Tähtaeg: 31. oktoober 2010
Teema: „Aitame abivajajaid"
Osalejad: Kõik leiutamishuvilised õpilased 1.–12. klassini
Auhinnafond: 400 000 krooni – preemiad ootavad leiutajaid, parimate leiutajate juhendajaid ja edukaimat kooli.
Käesoleva aasta noorte leiutajate konkursi teemaks on " Aitame abivajajaid".
Konkursile esitatav leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja aitama lahendada mõne abivajaja probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav.
Konkursile esitatakse leiutised kolmes vanuserühmas:
1. vanuserühm – 1.–4. klass
2. vanuserühm – 5.–9. klass
3. vanuserühm – 10.–12. klassKonkursi tingimused

1. Leiutis peab lahendama mõne abivajaja probleeme (olgu abivajajaiks siis kas vanurid, puuetega inimesed, bussi- või trammijuhid, pereliikmed või kes iganes).
2. Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus). Märkida töö tagaküljele.
3. Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul.
4. Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
5. Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
6. Konkursitööd tuleb esitada nii elektrooniliselt kui ka paberil. Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3.
7. Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil https://archimedes.ee/konkursid

Tähelepanu! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mille kohta on täidetud elektrooniline osalemisvorm.

Konkursile tuleb esitada
1. Leiutise joonis või joonistus. Esitada nii elektrooniliselt kui paberil.
2. Leiutise kirjeldus, mille maht on 1 kuni 4 A4 lehekülge (esitada nii elektrooniliselt kui paberil
3. Juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas. Esitada võimalusel elektrooniliselt, aga võib ka paberil.
4. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, arvutiprogramm vms).

Elektrooniliselt esitatavad materjalid (leiutise joonise fail, leiutise kirjeldus, juhendaja arvamus ja vajadusel lisamaterjal) laetakse üles konkursi osalusvormi kaudu.

Paberil esitatavad materjalid (leiutise joonis, leiutise kirjeldus, juhendaja arvamus juhul, kui seda ei
ole esitatud elektrooniliselt) tuleb saata aadressile:
Noorte leiutajate riiklik konkurss
Sihtasutus Archimedes
Väike-Turu 8
51013 Tartu

Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi kodulehelt
http://archimedes.ee/teadpop .

Kontakt ja lisainfo:
Margit Lehis
margit.lehis@archimedes.ee
Tel 730 0335, 520 3270
Teaduse populariseerimise üksus
SA Archimedes

Kommentaare ei ole: