1. sept 2010

Uus õppeaasta KOOLIELU portaalis


Eelmise aasta lõpp tõi Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu kasutajaskonnale toreda kingituse – koostöös Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogiakeskusega valmis uus portaal, mille kasutusvõimalused võrreldes eelmise versiooniga põhjalikult muutusid.

Portaali registreerunud kasutajal on võimalik  ise aktiivselt sisu luua, nagu Veeb 2.0 mõtteviisile kohane. Väärtustada tuleb iga õpetajate loodud sisukildu – oma töödest-tegemistest-mõtetest teistele virtuaalses maailmas ettekujutuse andmine rikastab kõiki kolleege.

Portaal on eelmisel kahel õppeaastal keskendunud erinevatele õppeainetele ja IKT kasutamise võimalustele nendes. Esimesel aastal korraldasime ainekuude kampaania, järgmisel käsitlesime õppeaineid aineveerandite kaupa.

Algaval õppeaastal jätame ainepõhise lähenemise ning asume üheskoos ning üksteiselt õppima, ja mängime natuke ka. Õppeaasta on jaotatud neljaks veerandiks:
  • õppija veerand, 
  • mängude veerand, 
  • projektõppe veerand ning 
  • kevadveerand, mil räägime metoodikavälisest ehk muust õppekava toetavast. 
Õppeaasta märksõnaks on sotsiaalne õppimine, korraldame õpilastele ja õpetajatele erinevaid sotsiaalse tarkvara kasutamise konkursse, kirjutame õpetajatest õppija rollis, koolidest õppija rollis, laseme õpetajatel luua ajaveebe oma õppimise kohta, räägime projektõppest ning uurime mängude potentsiaali õppetöös. Eraldi tahaks välja tuua veel digipiltide e-kursuse ning harukordse võimaluse – iga õpetaja võib oma kolleegidele korraldada väikese õppimisürituse, mille eesmärgiks on osalejatele praktilisi oskusi anda, näiteks õppematerjalide koostamiseks või muuks. Kõike seda võimaldab uuendatud Koolielu portaal. 

Tiigrihüppe Sihtasutus on avatud uutele ideedele ning loodab, et õpihimulised ja innovaatilised õpetajad koos oma õpilastega sellel õppeaastal portaali pakutavatest tegemistest aktiivselt osa võtavad.

Koolielu toimetus ja aineeksperdid

allikas: http://koolielu.ee/pg/info/readnews/48221

    Kommentaare ei ole: