18. okt 2010

Inimeseõpetuse I ja II kooliastme ainekava infopäev

Inimeseõpetuse Ühing kutsub kõiki klassiõpetajaid ja teisi huvilisi inimeseõpetuse I ja II kooliastme uuendatud ainekava infopäevale 28. oktoobril 2010. a Jüri Gümnaasiumis!

Lisaks riiklikule õppekavale ja inimeseõpetuse ainekavale jagatakse häid praktikaid ning tutvustatakse SA TÜK Lastefondi, Tartu Ülikooli ja Inimeseõpetuse Ühingu koostöös valmivat väärtuskasvatuse alast õppematerjali I kooliastmele "Väike heategija - koos õpime tegema head!".

Registreerumine kuni 22. oktoobrini: inimese.opetus@mail.ee.
Infopäeva osalustasu on Inimeseõpetuse Ühingu liikmetele 75 krooni ja teistele 100 krooni.

Infopäeva läbiviimist toetab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja Euroopa Sotsiaalfond.

Päevakava ja lisainformatsioon: www.iu.ee

Kommentaare ei ole: