18. okt 2010

Koolielus algab õppimisüritus "e-raamatud"


Koolielu haridusportaalis on algamas õppimisüritus "e-raamatud"

Õppimisürituse toimumise aeg: 18. okt - 7. nov 2010

Sihtrühm: algklassiõpetajad, keeleõpetajad, projektitöös osalevad erinevate õppeainete õpetajad, haridustehnoloogid, infotehnoloogid

Iga kursuslane, kes avaldab ühe e-raamatu ning osaleb arutelul, saab õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse.

Eesmärgid:
õpetaja

 • õpib kasutama erinevaid e-raamatu koostamise keskkondi
 • õpib avaldama virtuaalseid raamatuid
 • oskab erinevate meetodite abil toetada õpilaste loovust õppimisüritusel käsitletavate keskkondade abil
 • õppimisüritus toetab õpetajate loovust, leidmaks võimalusi e-raamatu kasutamisel õppetöös selle huvitavamaks muutmise eesmärgil

  Kava

  1. nädal
  tutvumine e-raamatu loomise keskkondadega ja kasutajakonto loomine

  2. nädal
  praktiline töö tööjuhendite abil

  3. nädal
  tööde lõpetamine ja avaldamine
  arutelu (keskkondade võrdlemine ja vahendite kasutamine õppetöös)

  juhendajad: Tuuli Koitjärv ja Tiia Salm

Kommentaare ei ole: