9. aug 2012

BCS Koolitus kutsub klassiõpetajaid ainete lõimimise ja nutikate IKT lahenduste koolitusele


BCSi koolitused klassiõpetajatele jätkuvad. 23. ja 24. augustil toimub Tallinnas

koolitus „Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava

rakendamisel“. Koolituse kestus on 8 tundi, mõlemal päeval algusega kell 14.00.

Koolitusele oodatakse üldhariduskoolide klassiõpetajaid, et tutvustada, kuidas aineid
infotehnoloogia toel omavahel integreerida, nii et oleks täidetud uue õppekava eesmärgid.

Koolitusel tutvustatakse innovaatilisi õpimeetodeid ning tähelepanu keskpunktis on koostöö
ja ainete lõimimine. Koolituse käigus näidatakse võimalusi, kuidas siduda tehnoloogiat eri
ainetega ning kuidas seeläbi aineid omavahel lõimida. Lähema vaatluse all on eesti keel,
matemaatika, loodusõpetus ja kunstiõpetus.

Koolitusel tutvustatakse ühiskirjutusvahendeid, mänge ja nende loomist, videotöötlust,
pilditöötlust ja avatud õpikeskkondi. Keskseks teemaks on käesolev aastaaeg, mille ümber
toimuvad erinevad tegevused. Olulisteks märksõnadeks on loovus ja koostöö. Õpetajad
saavad võimaluse kõike praktiliselt läbi katsetada, et hiljem oleks lihtsam õpitut rakendada
õpilastega. Koolituse põhirõhk on praktilisel tegevusel. Ühistöös valmib wiki, mille
autoriteks on kõik kursusel osalejad.

Lektoriteks on Ingrid Maadvere ja Kristi Rahn, kel mõlemal on tihe kokkupuude nii
klassiõpetaja töö ning haridustehnoloogiaga.

Lähem teave ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/200

Kommentaare ei ole: