23. aug 2012

Eesti Klassiõpetajate Liidu suveseminar „Muinasjutt lapse arendajana“ 13.-14. august 2012 Pärnumaal13. augusti päikesepaistelisel hommikul kogunesid klassiõpetajad üle vabariigi Lepaninale, et osaleda kahepäevasel EKÕL-i poolt korraldatud suveseminaril „Muinasjutt lapse arendajana“. Saabumisel imetleti kaunist mereäärset loodust, imeilusaid vaateid ja vahetati kiirelt muljeid vihmasest suvepuhkusest.
Suveseminari avas tervitussõnadega EKÕL-i juhatuse esimees Küllike Kütimets.
EKÕL-i seminari peaesinejaks oli kutsutud Eesti muinasjutukooli eestvedaja ning suurepärane jutuvestja Piret Päär. Jutuhommiku alguses vaipa enese ette laotades ning küünalt süüdates tõdes Piret, et eriti sageli ta lastele lugusid ei räägi. Pigem on tema kuulajateks hoopis täiskasvanud, kellele tuleb aga lugusid vesta selleks, et lastel oleks keegi, kes neile lugusid jutustab.
Miks on meile lugusid ja nende rääkijaid vaja? Eks ikka selleks, et ennast ja ümbritsevat paremini mõista, elu avaramalt näha või kasutades Pireti enda sõnu «Aidata end üle mõnest suurest mäest või sügavast orust». Piret pani klassiõpetajate südamele: "Võtke aega, et rääkida omavahel lugusid! Ja rääkige lastele, eriti pärimuslugusid.“ Sageli tõi ta näiteks oma ema, kuidas ema lugude jutustamine muutus neid väga lähedaseks. Õpetajad said kaasa mitu toredat lugu. Päeva lõpuks oli õpetajatel võimalik paarilisega muinasjutu jutustamist katsetada. Koduseks ülesandeks jäi aga luuletuse kirjutamine.
Pärast õhtusööki arutas EKÕL-i maakondade esinduskogu möödunud õppeaasta tegemisi ning andsid positiivse tagaside. Koos tehti innukaid plaane edaspidiseks. Õhtutundidel nautisid õpetajad loojuvat päikest merekaldal.
Teisel päeval jätkus koolitus parima praktika jagamisega, kus esinesid tegevõpetajad. Seminaril osalejad jagati kahte töötuppa.
Ühe töötoa juhendajad Kersti Tarkmees, Kadrina Keskkoolist ja Eha Kaukvere, Jäneda Koolist tutvustasid muinasjuttude ja folkloori temaatika käsitlemise võimalustest õppetöös. Eha tutvustas oma raamatut „Rahvaluule: töölehed I ja II kooliastme emakeeletundi“. Antud õppematerjal aitab eesti rahvaloomingut lastele lähemale tuua, sõnavara, loovust ja fantaasiat arendada ning funktsionaalse lugemise oskust parandada. Töölehtede temaatika on seotud eesti rahvaloominguga: muinasjutud, muistendid, kõnekäänud, naljandid, mõistatused, vanasõnad, rahvalaulud, vanarahva tarkused. Kersti tutvustas erinevaid võtteid nukkude tegemiseks, mille abil saab tundides läbi viia dramatiseeringuid. Nukkude ja muude tegelaste meisterdamiseks innustas juhendaja järgima rohelist mõttelaadi kasutades jääkmaterjale. Kõik õpetajad valmistasid oma nuku.
Teine töötuba oli teemal „Animeeritud muinasjutt“. Tiiu Leibur, Pärnu Koidula Gümnaasiumist ja Ene Moppel, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumist, tutvustasid uue õppekava rakendamist ja õppeainete integratsiooni võimalusi ainetundides. Juhendajad õhutasid õpetajaid ainetunnis IKT- vahendeid rakendama. Praktiliste oskuste arendamiseks soovitasid esinejad osaleda Koolielu portaalis toimuvatel teematilistel õppimisüritustel ja e-kursustel.
Suveseminari viimane esineja oli Kaie Lõhmus, Viljandi Jakobsoni Koolist. Ettekanne “Loovkirjutamine” andis hulganisti praktilisi nõuandeid eesti keele ja kirjanduse tundidesse. Julgustas õpetajaid kasutama loovkirjutamise võtteid, näiteks: peidetud jutu osaga kirjutamine, näpunukkude dramatiseeringu põhjal loovjutu kirjutamine ja teisi häid mõtteid.
Seminaril oli klassiõpetajatel võimalus tutvuda Kirjastuse TEA uue õppekirjandusega ning seda endale soetada.
Tagasisõidul jätkusid elavad arutelud kuuldud teemade üle ja kindlasti võtsime suveseminarilt kaasa palju häid mõtteid ja võtteid oma igapäevasesse õpetajatöösse ning algavasse õppeaastasse.
Suveseminari toimumist toetas ESFi programm "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014". Programmi viib ellu Sihtasutus Innove.
Kaunist ja töökat kooliaastat kõigile!
EKÕL-i maakondade esinduskogu Tallinna esindaja Külli Arand (Tallinna Saksa Gümnaasium)
Klassiõpetajad Viimsi koolist

Kommentaare ei ole: