4. okt 2012

Meediakoolitus algklassi- ja lasteaiaõpetajatele

MEEDIA 3- KUNI 11-AASTASTE LASTE ELUS: SELLE VÕIMALIKUD MÕJUD JA PEDAGOOGILINE SUUNAMINE

Meediakoolitus lasteaia- ja algklasside õpetajatele
23. – 24. oktoobril kell 09:30 – 17.15 uues Nova majas

Mis on veebikiusamine? Mida teevad lapsed arvutis? Kuidas suunata laste meediatarbimist? Meediakeskkond on järjest olulisem. Selles hakkama saamiseks vajame uusi teadmisi ja oskusi.
Kahe koolituspäeva jooksul käsitleme järgmisi teemasid:
• Meedia toimemehhanismid ja mõjutusvahendid;
• Seadusandlus ja täiskasvanu meediakirjaoskus;
• Meedia kui kasvukeskkond ja selle võimalikud positiivsed ja negatiivsed mõjud;
• Meedia ja lapse areng, seosed väärtuskasvatusega;
• Riiklik õppekava ja praktiline meediakasvatus lasteaias/meediaõpetus koolis

Koolitust viivad läbi:
  • Kristi Vinter Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant, Tallinna Pedagoogilise Seminari lektor ja meediakasvatuse õppejõud.
  • Katrin Saks Tallinna Ülikooli Balti Filmi ja Meediakooli direktor, Eesti Lastekaitse Liidu president.
Koolituse maksumus on 80 EUR (sisaldab kohvipause).
Koolitusel osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 16.oktoobriks aadressil koolitused.bfm@tlu.ee.
Lisainfo aadressil karina.vabson@tlu.ee .
Kuni 18.10.2012 esitatud kirjaliku loobumise puhul tagastatakse pool osavõtumaksust. Hilisemal loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
Koolituse läbimisel väljastatakse TLÜ täienduskoolituse tunnistus ja akadeemiline õiend.

Koolituse korraldab Tallinna Ülikooli Balti Filmi ja Meedikool koostöös Tallinna Haridusametiga.

Täiendav info ja registreerimine http://www.bfm.ee/?p=8087

Kommentaare ei ole: