29. okt 2012

Õpetajate valmisolek ja oskused suhtlemisoskuste õpetamisel

Head klassiõpetajad!

Pöördun Teie poole palvega aidata mul läbi viia uurimustööd, mille eesmärgiks on uurida õpetajate valmisolekut ja oskusi suhtlemisoskuste õpetamisel eelkooliealistele lastele ning põhikooli I ja II astme õpilastele, sealhulgas käitumisraskustega lastele.
Küsimustik on anonüümne ja saadud vastuseid kasutatakse ainult uurimuslikel eesmärkidel ning saadud andmeid kasutatakse eripedagoogika magistritöös.
Küsimuste puhul, kus on erinevad vastusevariandid, märkige palun ära Teie arvates sobivaim variant. Küsimuste puhul, kus ei ole ette antud vastustevariante, palun vastake oma sõnadega.

Küsimustik "Õpetajate valmisolek ja oskused suhtlemisoskuste õpetamisel"

TLÜ magistrand Marge Ensling

Kommentaare ei ole: