14. veebr 2013

Tallinna Ülikooli muuseum hakkab mälestusi koguma


Tallinna Ülikooli muuseum kuulutab välja suure mälestuste kogumise. Sellega jätkame 1994. a
Lembit Andreseni poolt loodud muuseumi tegevust. Oodatud on nii pikemad meenutused kui
ka lühikesed mälestuskillud õppejõududelt, tudengitelt, vilistlastelt, ülikooli rohkearvuliselt
töötajaskonnalt ja erinevatel aegadel TLÜ-ga liitunud instituutidelt.

Kindlasti on iga tudengiga juhtunud midagi, mis väärib jäädvustamist - kas siis loengus, eksamil,
vabal ajal, võistlustel, rebastepidudel või praktikal. Eraldi meenutamist väärt on ühikaelu ja
legendaarsed õppejõud – ka nendest ootame teie värvikaid mälestusi!

Praegustel ja endistel õppejõududel on jällegi vastu panna hulgaliselt tudengite-kolleegide
meeldejäävaid ütlusi ja märkimisväärseid tegusid nii loengus kui ka juhtumistest väljaspool
auditooriumit. Jagage meiega oma mälestusi headest kolleegidest!

Oodatud on kõik mälestused, olgu need siis tõsised, naljakad, halenaljakad, veidi piinlikudki või
lihtsalt toredad. Hea, kui ära on märgitud talletatud sündmuse toimumise aeg ja ka osalejad, kui
kirjeldatav seik seda võimaldab.

Muidugi saavad paremad ka auhinnatud, olgu siis kirjatööde hulga või nende headuse järgi.
Parimad kuulutatakse välja 18. mail toimuval muuseumiööl “Öös on inimesi”.

Meenutusi ootame 30. aprillini k.a postiaadressile TLÜ muuseum, Narva mnt 25, 10120 Tallinn
või e-posti aadressile muuseum@tlu.ee.

Kõik esitatud tööd jäävad ülikooli muuseumi kogudesse. Värvikamatest mälestustest paneme
kokku raamatu ning selle tarbeks võtavad muuseumipoolsed korraldajad endale õiguse saadetud
tekste vajadusel toimetada.

Lähemat infot saab vajadusel telefonitsi 640 9202 ja meilitsi kadri.metsaots@tlu.ee.

Kommentaare ei ole: