15. märts 2018

Eesti Klassiõpetajate Liidu kevadseminar ja üldkoosolek
 "Nukumõtlemise draamakoolitus ehk
kuidas kujundada õnnelikku ja iseseisvat õpilast"

Reedel, 6. aprillil 2018
NUKU teatris ja muuseumis (Nunne 4, Tallinn)


10.30 - 11.00 kogunemine, hommikukohv
11.00 - 11.20 päeva sissejuhatus
11.30 - 14.00 ekskursioon NUKU teatris, draamakoolitus

Koolitajad:
Maria Usk - NUKU muuseumi juhataja ja lavastaja, draamakoolituse läbiviija
Karl Sakrits - NUKU muuseumi juhataja ja lavastaja, draamakoolituse läbiviija
Are Uder - NUKU näitleja, teatrimaja ekskursiooni läbiviija
Riho Tammert - NUKU näitleja, teatrimaja ekskursiooni läbiviija

NUKU teatri ajalugu tutvustav ekskursioon
Rändame ringi nii ajas kui ka ruumis. Tähtede Võlvi „ajamasina“ kaudu viime teid mitukümmend aastat tagasi, et tutvuda säravate näitlejate ja kunstnikega, kelle loodu meie seinte vahel endiselt ilma teeb. Lisaks teatriinimestele saate ekskursioonil tuttavaks vanaemade-vanuste nukkudega, kelle väljanägemine on igavesti noor, sest nukud ju teatavasti ei vanane. Lisaks saate nukuteatri ajalooga tutvudes proovile panna enda teadmised muinasjuttudest ning uudistada iseliikuvaid mehaanilisi teatrinukke. Igal ekskursioonil on võimalik ka ise päris teatrinukkudega mängida ning astuda läbi näitleja garderoobist.

Draamaõpetuse koolitus NUKU muuseumis
Nukumõtlemise meetodit tutvustav draamakoolitus toetub näitlejakoolituses ja loovustreeningutes kasutatavatele harjutustele. Suur osa harjutustest toetab klassis kasutatavaid õpetamismeetodeid ning sobib praktiseerimiseks õpilastega. Nimetatud harjutused arendavad inimeses tavapäraseid ja alternatiivseid eneseväljendusoskusi, koostöövalmidust kõigi inimtüüpidega ja mõjutavad grupisiseste ühiste väärtushinnangute kujunemist. Harjutused toetavad õpilase suurema enesekindluse tekkimist, aitavad ennetada ning lahendada väliseid konflikte ja sisemisi pingeid, pakuvad erinevaid metodoloogiliste võimaluste ideid ning aitavad kaasa grupisisese usaldava õhkkonna tekkimisele. Koolituse käigus tehakse praktilisi harjutusi, mida on hea ka edaspidi lastega rakendada.

14.00 - 14.30 lõuna
14.30 - 16.00 üldkoosolek väikeses saalis

Üldkoosoleku päevakord:
1. Tegevusaasta 2017 kokkuvõte (tegevus-, majandusaruanne, revisjonikomisjon)
2. Põhikirja muudatused
3. EKÕL visiooni, missiooni ja väärtuste kinnitamine
4. Jooksvad küsimused


Registreerumine 30. märtsini 2018

Kommentaare ei ole: