8. veebr 2010

Õpilastööde konkurss "Koolielu tänapäeval ja vanasti"

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja järjekordse õpilastööde konkursi sarjast "Vaatan ja imestan, märkan ja õpin!".
Tänavu oodatakse õpilastelt kolme järjestikuse põlvkonna esindajate kogemustele tuginevaid meenutusi koolielust. Kirjatöö annab autoritele võimaluse proovida kätt perekonnapärimuse kogujana ning mõelda selle üle, kui palju ja kuidas on kooliolustik ajas muutunud. Fookuses on isiklikud kooliga seotud lood, mis põhinevad elamustel, hinnangutel ja suhtumistel oludesse, sündmustesse ja inimestesse.
Tööde esitamise tähtaeg on 30. aprill 2010. Autor võib valida välja pakutud teemadest sobivad, mis haakuvad tema koolikogemusega kõige paremini ning millest ta soovib lähemalt kirjutada. Seejärel vestleb ta valitud teemal kahe erineva põlvkonna lähedase inimesega. Vestluspartner ei pea olema ema-isa-vanaema-vanaisa, vaid võib olla ka vanaonu või tädipoeg või keegi teine, kes vanuse poolest ühte põlvkonda mahub. Valmib kolm isikulugu, mis on vormistatud üheks terviklikuks tööks. Lisada võib ka illustreerivat materjali (skaneeri tud fotosid, visandeid jm).

Näidisena toodud teemad, mille vahel võib valida ja mida võib omal valikul asendada, on järgmised:
* kooliolme (koolitee, ruumid koolis, õppevahendid ja õpikud, rõivastus jm);
* koolikord (käitumisnormid tunnis, vahetunnis, karistused või tunnustused, vahetund, koerustükid jne);
* õppetöö (koolitund, õppimine, vastamine, spikerdamine, lemmikõppeaine(d), lemmikõpetaja(d), olümpiaadid jne);
* õppetööväline tegevus (isetegevus, koolisport, koolipeod, popid asjad jne);
* koolitöö ja riigivõim (organisatsioonid koolis, riiklike tähtpäevade tähistamine, sümboolika koolimajas jne).

Töid hinnatakse kolmes vanuserühmas: 6–10, 11–14 ja 15–19 aastat.
Kokkuvõtted konkursitöödest tehakse ning parimaid autoreid ja juhendajaid autasustatakse maikuus.
Žüriisse kuuluvad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, ministri nõunik Toomas Liivamägi, kirjandusteadlane Rutt Hinrikus, Eesti Rahva Muuseumi teadur Anu Järs, Tartu Ülikooli magistrant Kaarel Antons, Tartu Tamme Gümnaasiumi emakeele ja kirjanduse õpetaja Piibe Leiger, ministeeriumi kommunikatsioonibüroo juhataja Tarmu Kurm.
Konkursi täpsem kirjeldus ja tingimused saadetakse koolidesse, samuti leiab need aadressilt www.hm.ee/index.php?0511463


allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Kommentaare ei ole: