15. veebr 2010

Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutab välja konkursi uute koolitajate leidmiseks

2010. aastal käivitub Tiigrihüppe Sihtasutuses mitu uut täiendõppe projekti, mille raames valmistatakse ette uued koolituskavad lasteaedade õpetajatele, lasteaedade juhatajatele, koolide juhtkondadele ja õpetajatele uue õppekava rakendamiseks.
Lasteaedade õpetajatel avaneb alates käesoleva aasta kevadest võimalus osaleda kahel erineval kursusel: „Infotehnoloogia ja loovus lasteaias“ ning „Infotehnoloogia ja suhtlemine lasteaias“. Projekti elluviimiseks korraldab sihtasutus konkursi kümne uue koolitaja leidmiseks. 
Konkursile oodatakse avatud ja õpihimulisi klassiõpetajaid, lasteaedade õpetajaid ja logopeede, kes on aktiivsed infotehnoloogia kasutajad. Koolitajaks saamise eelduseks on valmisolek projekti tegevustes aktiivselt osaleda. Projekt kestab kavakohaselt aastani 2013. Selle aja jooksul korrigeeritakse vajadusel koolituskavasid ja materjale, viiakse vähemalt kaks korda aastas läbi koolitajate koolitusi ning kursuseid lasteaedade õpetajatele.
Täpsem informatsioon ja konkursil osalemiseks vajalikud materjalid on kättesaadavad aadressil:
http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=284

 
Lisainfo:
Signe Piirsalu

signe@tiigrihype.ee

Kommentaare ei ole: