7. märts 2012

ÜHENDUSED ÜLETAVAD PIIRE


Kutsume õpetajaid osalema Pedagoogide Ühenduste Ülesel Koostööpäeval(PÜÜK) (töökogemuslik päev teadmiste vahetamiseks ning tegevusele innustamiseks).


Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, kutsehariduse koolides üldhariduslikke aineid õpetavad õpetajad, koolijuhid.

Koht: Rocca al Mare Kool (Vabaõhumuuseumi tee 8 Tallinn)

Aeg: 22.03.2012

Koostööpäeval tutvustatakse Eestis tegutsevaid aineühendusi ja õpitubades mitmesuguseid ideid, kuidas õppetööd põnevamaks ja huvitavamaks muuta.

- Tiigrihüppe Sihtasutus annab ülevaate sel õppeaastal Koolielu portaalis jagatud heast praktikast aineõpetuses.

- Näitame, missugune on elu koolis, kui kasutada nutikalt infotehnoloogia kaasabi.

- Ideid jagavad üldhariduskoolide õpetajad, Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Koolielu eksperdid.

ÜLESEHITUS

Ühendusi tutvustavad väljapanekud - (orienteeruvalt 15 -20 ühendust)

Ettekanded- suures saalis (orienteeruvalt 150 inimest)

Ettekanded, esitlused- töötubades (2x5 töötuba, üks neist arvutiklass)

Ajakava:

( 8.00 ühenduste esindajate kogunemine, tutvustava materjali ülespanek)

10.30 - 11.00 Tervituskohv

11.00 - 11.10 Tervitussõnad

11.10 - 11.30 Sissejuhatus päeva

11.30 - 12.15 „Hindamine kui emotsioon“. Siivi Hansen, psühholoog

12.15 - 13.00 "Kujundav hindamine kui terviklik õppeprotsess". Mari- Mall Feldschmidt.

13.00-13.30 Vaheaeg

13.30 - 14.30 Töötoad (viis töötuba, töötubades toimub parima praktika jagamine. Tegevõpetajad tutvustavad igapäevatöös kasutusel olevaid hindamismudeleid.)

Saal- Teema: Kujundava hindamise võimalusi. Mari- Mall Feldschmidt. (60 min)

14.30– 15.00 Vaheaeg

15.00 – 17.00 Töötoad ( töötubades toimub parima praktika jagamine. Tegevõpetajad tutvustavad igapäevatöös kasutusel olevaid hindamismudeleid.)

Koostööpäeval osalemine on tasuta.

Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäeva elluviimist toetavad:

ESF programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“

Tiigrihüppe Sihtasutus

Registreerimine aadressil: http://www.ekk.edu.ee/vvkoostoo/

Kontaktisik:

Elve Kukk

Tel: +372 7350 691

E-post: elve.kukk@ekk.edu.ee

Elve Kukk

Üldhariduse ja seire agentuur

Õppekava- ja eksamitekeskus

Koordinaator

Tel: 7350691

Kommentaare ei ole: