18. märts 2012

„HINDAMINE NING ARENGUVESTLUSED EESTI JA SOOME KOOLIDES "
Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames toimub

EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU KOOSTÖÖSEMINA „PARIMA PRAKTIKA JAGAMINE“

TEEMAL „HINDAMINE NING ARENGUVESTLUSED

EESTI JA SOOME KOOLIDES "

9. aprillil 2012 Tallinnas,

Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis (Tõnismäe 2).

Päevakavaga saate tutuvuda siin.

Toimub õppekirjanduse müük.

Liidu liikmetele on üritus tasuta, osaleja tasub ise sõidukulud.

Mitteliikmetele osalemistasu 25 eurot.
Registreerimine 4. aprillini http://bit.ly/yzvqlu kaudu
Ootame aktiivset osavõttu!
EKÕL-i juhatus
Koostööseminari toimumist toetab ESFi programm "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014". Programmi viib ellu Sihtasutus Innove.

Kommentaare ei ole: