26. apr 2012

EKÕL-i piirkonnapäev Tartus

Programmi „Üldhariduse pedagoogidekvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames toimus Tartus 21. aprillil 2012 Eesti Klassiõpetajate Liidu (EKÕL) piirkonnapäev “Parima praktika jagamine”. Seeoli juba kolmas piirkonnapäev ning seekordneteema oli “Õpime mängides erinevates õpikeskkondades”. Tartusse olid kogunenud klassiõpetajad Jõgevamaalt, Põlvamaalt, Tartust, Tartumaalt,Viljandimaalt, Valgamaalt ja Võrumaalt.

Tartus võttis klassiõpetajaid vastu Tartu Descartes’i Lütseumi koolipere. Sisutihedatja huvitavat päeva juhtis EKÕL-i juhatuse esimees Tartu Descartes’i Lütseumiõpetaja Küllike Kütimets.

Päeva alustas EKÕL-i juhatuse esimees Küllike Kütimets, kesrääkis lühidalt klassiõpetajate liidu tegemistest, millele järgnesid vägahuvitavad, praktilised ja sisukad ettekanded.

Liia Toomas Võrumaalt rääkis, kuidas korraldada1. kooliastmes uurimuslikku tegevust lähtuvalt uuest õppekavast.Ta tutvustasoma klassi õpilastega tehtud uurimuslikke ülesandeid ja töid.

Jane Müllerson Jõgevamaalt tutvustas omakogemust keskkonnaõpetuse käsitlemisel. Tema töö tugineb õpilase kogemustele,igapäevaelu nähtustele ning looduse vahetule kogemisele.

Tiie Jaaniste Valgamaalt tutvustas omaloodusprojekti „Looduse uurimine Kratirajal“, kus loodusrajal leitudtegevusjuhiste järgi tuleb looduselemente vaadelda, nuusutada, katsuda, mõõta,kuulata, võrrelda, maitsta. Nii arenevad lapse koostööoskused, märkamistahe, taju jatähelepanu.
Hele Aia Põlvamaalt rääkis, kuidas kalmistu kuiõppekeskkonna kaudu saavad lapsed teadmisi ja oskuse hankida infot kalmistuplaatidelt (funktsionaalne lugemine). Kalmistu on ka koht, kus õppidapuid-põõsaid-linnulaulu, kultuurilugu, rahvakombestikku.
Kersti Loim kõneles, kuidas mänguliste tegevuste abilaidata ennast tundma õppida ja lähiümbruse töömaailma kaudu, tuginedes õpilasekogemustele igapäevaelust. Õpilasele tutvustatakse erinevaid tegevusalasid jaameteid, nende olulisust ning omavahelisi seoseid.
Rita Moor Viljandimaalt tutvustas erinevaid mängulisielemente algklasside ainetundides, mis aitavad muuta töö tunnismitmekesisemaks, rõõmsamaks.
Ka Kulla Saar Tartumaalt tutvustas erinevaidvõimalusi, kuidas saab mängu elemente kasutada tunnis. Valmistasime kõik koos ühemängu ja ühe õppevahendi peastarvutamise kinnistamiseks.

Oli väga töine ja huvitav päev. Usun, et kõik, kes sellelpäiksepaistelisel laupäeval koostööpäevale tulid, olid väga rahul ning saiduusi mõtteid ja ideesid, mida hakata oma igapäevatöös kasutama. Suur tänukoostööpäeva organiseerijatele ja esinejatele!
Kohtumiseni uutel klassiõpetajateõppepäevadel!

Ene Moppel Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumiõpetaja


Kommentaare ei ole: