18. apr 2012

Eesti Klassiõpetajate Liit sai aastaseks!Sündmust tähistati koostööseminariga „Parima praktika jagamine“ , mis toimus 9. aprillil Tallinnas, Rahvusraamatukogus. Selliseid koostööseminare, kus tegevõpetajad kolleegidele oma töökogemusi jagavad, on Klassiõpetajate Liidu poolt korraldatud aasta jooksul juba kolm. Seekord oli erinevate praktikute ettekandeid ühendav teema „Hindamine ning arenguvestlused Eesti ja Soome koolis“.
Avaettekandes jagas oma töökogemusi Soome Latokartano põhikooli õpetaja Silja Aavik. Kuna ta on töötanud nii Soomes kui ka Eestis ja ka praegu õpetab mõlemast rahvusest lapsi, olid väga huvitavad tema poolt välja toodud erinevused õpilaste tööharjumustes ja kohusetundes. Selgus, et erinevalt soomlastest ei suuda eesti lapsed teha tulemuslikku iseseisvat tööd ilma õpetaja pideva kontrollita. Eesti laste tööjõudlus võrreldes soome lastega on väiksem. See tundub olevat koht, millele mõelda. Veel tutvustas ta kooli ja kodu koostöövõimalusi, rääkis hindamisest ja arenguvestlustest Soome koolis ning jagas lahkelt oma õppematerjale.
Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpetajad Lea Netz ja Krista Savitsch jagasid oma kogemusi projektitööst ja selle hindamise võimalustest. Samuti tutvustasid enda koostatud hindamismudeleid kunstiõpetuses ja mõtestasid omalt poolt lahti kujundava hindamise sisu tänases koolis.
Roosna-Alliku Põhikooli õpetaja Jaanika Alliksoo tutvustas oma koolis kasutusel olevate käitumiskaartide kasutamist ja selle positiivset mõju õpilase käitumisele. Käitumiskaardid võimaldavad teha tihedamat koostööd peredega.
Vanalinna Hariduskolleegiumi inglise keele õpetaja Kristin Oidsalu tutvustas 1.-4. klassides kasutusel olevat personaalsete õpikaartide süsteemi, mis tõstab õpilaste õpimotivatsiooni ja annab personaalset tagasisidet.
Teine Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja Kristel Liis Eesmaa tutvustas oma koolis rakendatavat eksperthinnangute süsteemi, mis on suunatud õpilase arengu toetamisele ja probleemide ennetamisele ning kogu kooli koostööle lapsevanematega.

Päeva lõpetas Eesti Klassiõpetajate Liidu esimene üldkoosolek liidu liikmetele, kus tehti kokkuvõte esimesest tegevusaastast.
Koostööseminar oli väga rikastav ja professionaalset arengut toetav.
Kooliaasta lõpetavad piirkondlikud päevad Tartus „Õpime mängides erinevates õpikeskkondades“ ning Narvas „Keelekümblus kui riigikeele õppimise toetamine“.
Koostööseminari toimumist toetab ESFi programm "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014". Programmi viib ellu Sihtasutus Innove.

Tiiu Maide Pärnu Vanalinna PK klassiõpetaja
Kommentaare ei ole: