17. apr 2012

Keskkonnaameti programmid

Keskkonnaamet pakub alates 17. aprillist kuni 8. juunini üldhariduskoolidele ja lasteaedadele üle 70 õppekavakohase programmi, mis aitavad koolis õpitut praktiliste kogemuste ja vaatlustegarikastada.

Programmid on koostatud aktiivõppena, pakkudes osalejatelevaheldusrikast tegevust ja ümbritseva tunnetamist kõigi meeltega. Teemadhõlmavad looduskaitset ja elurikkust, kooslusi ja nende kujunemist,pinnavorme ja tekkelugu, aastaaegadega seonduvaid muutusi looduses, veekasutamist ja kaitset, jäätmetekke vähendamist ning maavaradekaevandamist ja kasutamist.

Programmid on koolidele ja lasteaedadele tasuta.
Juhendajateks on keskkonnahariduse spetsialistid.
Kaasa saab lüüa keskkonnaameti looduskeskustes, õppe- ja matkaradadel, jäätme- ja veejaamades, koolide juures õuesõppe aladel või koolis.
Eelmisel aastal korraldas keskkonnaamet 1332 õppeprogrammi, kus osales 27 606 õpilast.

Keskkonnaameti pakutavate programmide nimekirjaga saab tutvudakodulehel http://www.keskkonnaamet.ee/public/Keskkonnaharidus/Kevadised_programmid_KHO_2012.pdf


Programmi tellimiseks võtta ühendust vastava maakonna keskkonnahariduse spetsialistiga.

Kommentaare ei ole: