24. apr 2013

Eesti Klassiõpetajate koostööseminar “Kool on lapse jaoks”


1.aprillil oli klassiõpetajatel järjekordne tore võimalus kokku saada koostööseminaril “Kool on lapse jaoks”.

Meid võttis seekord vastu Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi sõbralik koolipere. Tegusaid õpetajaid oli kokku tulnud erinevatest Eestimaa koolidest.
Peale hommikukohvi tutvustas EKÕL juhatuse esimees Küllike Kütimets päevakava.
Esimese ettekande tegi Innove Õppekava-ja Eksamikeskuse alus- ja põhihariduse peaspetsialist Ene Kulderknup. Ta tutvustas põhjalikult, kuidas koostatakse tasemetöid, korraldatakse nende läbiviimist ja analüüsitakse saadud tulemusi. Huvitav oli tõdeda, et ühte tasemetööd koostavad mitmed inimesed ja ülesanded katsetatakse klassiti eelnevalt läbi, et selgitada välja, mil määral on tööjuhised lastele arusaadavad. Ühise vestluse käigus selgus, et enamuses koolides on tasemetööde toimumise ajal liialt pingeline õhustik. Koolitusel tõdesid kolleegid, et tasemetööde läbiviimisel võiks õpetajaid rohkem usaldada.
Järgmisena saime tutvuda lähemalt projektiga “Tagasi kooli”. Algatuse eestvedaja Triin Noorkõiv tutvustas lähemalt uut infosüsteemi ja võimalust kaasata külalisõpetajaid oma tundidesse aastaringselt. Selgus, et paljud koolid on haaranud juba kinni uuest võimalusest teha koostööd teiste elualade spetsialistidega. Uuel infosüsteemil on tänaseks juba ligi 1400 kasutajat üle Eesti. Huvi on ju vastastikune ja vahetatud kogemused, värsked emotsioonid tasuvad ennast ära. Ainetunnid muutuvad veelgi põnevamaks ja mitmekesisemaks.
Peale maitsvat lõunasööki kogunesime kuulama Linnu- Lydia Maed, kes on Tondi Põhikooli liitpuudega laste kooliosa õppejuht. Ta suutis väga haaravalt ja eluliselt tutvustada enda töökogemust logopeedina, eripedagoogina ja õpetajate koolitajana. Sai selgemaks, kuidas koolis ära tunda erivajadusega last ja toetada tema arengut. Võtmesõnaks on loomulikult koostöö nende laste vanematega. Linnu-Lydia Mae pakkus välja võimaluse kutsuda koolidesse eripedagooge loenguid pidama, kogemusi jagama.
Koostööseminari viimane osa oli EKÕL-I liikmete üldkoosolek, kus tehti kokkuvõte möödunud aastast. Teine tegevusaasta on olnud tõesti tihe ja sisukas. Kõikide huvitavate ettevõtmistega on võimalik tutvuda EKÕL kodulehel.
Tore, et üritusi on korraldatud väga erinevates linnades ja tegevõpetajad on usinalt kasutanud neid võimalusi uute võtete saamiseks ja oma kogemuste jagamiseks.
Koostööpäeval saime palju uut infot, mõtteid ja ideid.
Jõudu ja jaksu edaspidiseks tegusatele eestvedajatele!
Anu Päit ja Ruth Vaga
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli klassiõpetajad

Kommentaare ei ole: