2. okt 2009

Loodusmängude loomise konkurss

Loodusmängude loomise konkurss
Miks?
Kutsume looma üht lõbusat ja õpetlikku loodusmängu, mis aitab tundma õppida meie märgalade (sood, luhad, rannaniidud, lodumetsad) elustikku, õpetab looduses liikumist või on sellel läbivaks ideeks loodushoid. Eesmärgiks on pöörata tähelepanu märgaladele. Need on olulised puhta vee allikad, bioproduktsiooni alad ja CO2 siduvad alad. Loodav mäng võib olla märgalasid kirjeldav, tutvustav või inimese ja märgala suhetest.

Millal toimub?
30.09.2009- 15.01.2010

Kellele?
Kõik looduse- ja mängusõbrad on oodatud osalema. Vanusepiire ei ole, kuid laekunud töid hinnatakse 2 kategoorias: kuni 16-aastased ning 16-aastased ja vanemad.
Osaleda ei tohi konkursi korraldamisega seotud isikud.

Kuidas osaleda?

Mõtle ise välja
 • lõbus ja põnev,
 • inim- või mõttejõul kaasaskantav,
 • kõigile mänguhuvilistele sobiv,
 • koostööle kutsuv ja vägivallavaba,
 • seltskonna-, laua-, põranda- või mõni muu mäng.
Saada konkursile mängu prototüüp (st ise valmis tehtud mäng), sh mänguvahendid, kui mängujuhend näeb neid ette. Kasutada võib erinevaid allikaid, kasutatud kirjanduses tuleb neile viidata. Iga osavõtja võib esitada maksimaalselt kaks mängu.

Mängule peab olema lisatud
 • mängu nimi
 • mängujuhend
 • mänguks kuluv aeg ja mängijate arv
 • kasutatud kirjandus, allikad, materjalid (kui neid on)
Lisaks kinnises ümbrikus täpsem info mängu koostaja/te kohta:
 • koostaja(te)ees- ja perekonnanimi
 • koostaja(te) vanus
 • postiaadress
 • e-posti aadress
 • kontakttelefon
 • konsultantide olemasolul nende ees- ja perekonnanimed
Mängu palume saata või tuua hiljemalt 15. jaanuaril 2010

märksõna "Mängukonkurss"
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Kompanii 10, 51007, Tartu.

Mängude kasutamine
Konkursi korraldajal on õigus esitleda konkursile saadetud töid oma väljaannetes, näitustel ja avalikel üritustel autoritasu maksmata tingimusel, et tööga koos avaldatakse ka autori nimi. Mäng tagastatakse soovi korral autorile vastuvõtja kulul.

Soovi korral võite oma mängu Eesti Patendiametis http://www.epa.ee/ patenteerida, näiteks kui "kasulikud mudelid".

Auhinnad
Auhinnafond on 100 000 krooni, sh võitja mängu(de) teostus. Konkursi auhinnad on esemelised. Ühe auhinnana trükitakse parim mäng trükikojas ning võitja saab ka oma mängu trükitud versiooni (kui tegu on trükitava mänguga). Kui mäng ei ole trükitav, siis teostatakse parim mäng teisel viisil. Lisaks toetab kauplus XS Mänguasjad tuntud Hasbro lauamängudega.

Züriil on õigus anda välja mitu auhinnalist kohta ja jaotada vastavalt auhinnafond.

Kuidas hinnatakse?
Võistlustöid hindab zürii, kuhu kuuluvad korraldajate esindajad ning mängude eksperdid.

Kes korraldavad?
Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse, Keskkonnaameti, Gauja rahvuspargi ja Kemeri rahvuspargiga.

Kes toetavad?
Konkurss toimub Eesti-Läti koostööprojekti "Tagasi loodusesse" raames, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti-Läti Programmi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Õla paneb alla ka kauplus XS Mänguasjad tuntud Hasbro lauamängudega.

Lisainfo
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Kersti Sõgel
kersti.sogel@teec.ee
55983328
allikas : www.teec.ee

Kommentaare ei ole: