9. okt 2009

Noorte leiutajate konkurss „Hoiame kokku"

Alanud on 2009. aasta noorte leiutajate konkurss „Hoiame kokku". Osale ja võida väärikaid auhindu!
Tähtaeg: 30. oktoober 2009
Auhinnafond: 150 000 krooni, pärjatud saavad parimad õpilased, juhendajad ja koolid.
Teema: „Hoiame kokku"
Osalejad: Kõik leiutamishuvilised 1.-12. klassini

Selle aasta noorte leiutajate konkursi teemaks on "Hoiame kokku". Lase fantaasial lennata ja mõtle välja, kuidas saaksid midagi kokku hoida (näiteks elektrit, vett, aega) või kellegagi kokku hoida. Samuti on oodatud kõik ideed, kuidas hoida mingeid asju laiali pudenemast, näiteks joogikõrsi, pliiatseid või kirjaklambreid.
Kingitused parimatele leiutajatele on väärikad, sest kokku jagame auhindu 150 000 krooni eest, sh parimatele koolidele ja juhendajatele.

* Konkursitöö peab lahendama Sinu jaoks olulist probleemi. Tähtis ei ole väljapakutava leiutise keerukus, vaid selle uudsus, vanematel osalejatel ka teostatavus;
* Sa võid esitada kuni kolm tööd;
* Konkursitöö võid esitada kas üksi või kuni 5liikmelise meeskonnaga;
* Konkursile võid esitada ka teistel võistlustel osalenud töid, kuid töö peab olema valminud viimase aasta jooksul;
* Konkurss toimub kolmes vanuserühmas: 1.-4. klass, 5.-9. klass ja 10.-12. klass.
Täpsem info aadressil www.archimedes.ee/leiutaja

Nõuded tööle:
* 1.-4. klassi õpilastelt ootame konkursile joonistusi koos kirjeldustega, kuidas õpilase leiutis aitab kokku hoida;
* 4.-9. klassi õpilastelt ootame konkursile joonistusi või jooniseid koos kirjeldusega, kellele leiutis on mõeldud ja kuidas see töötab;
* 10.-12. klassi õpilastelt ootame jooniseid koos detailse kirjeldusega, kuidas leiutis töötab ja kellele see mõeldud on. Leiutis peab olema teostatav ja sel peab olema praktiline väljund;
* konkursitööd tuleb pealkirjastada;
* kõigile konkursitöödele tuleb märkida osaleja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, klass, kool, kooli aadress, ema või isa nimi ja e-posti aadress.

Tööde esitamine:
* Konkursi tähtaeg - 30. oktoober 2009;
* tööd tuleb esitada esitada aadressil: Noorte leiutajate konkurss, Sihtasutus Archimedes, Väike-Turu 8, Tartu 51013. Töid võib esitada ka e-posti aadressil leiutaja@archimedes.ee;
* konkursitööd tuleb registreerida veebiaadressil: www.archimedes.ee/leiutaja

Täpsem teave konkursitingimuste, hindamise jms kohta aadressilt www.archimedes.ee/leiutaja
Kontakt ja lisainfo:
Maarja Ülper
SA Archimedese projektijuht
525 7906

Kommentaare ei ole: