31. jaan 2012

Klassiõpetajate piirkonnapäev Haljalas.

Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames sisustab EKÕL (Eesti Klassiõpetajate Liit) oma esimest tegutsemisaastat piirkonnapäevadega „Parima praktika jagamine“. Esimene kokkusaamine kandis nime „Kodu ja kodukool“ ning toimus Lääne-Virumaal Haljala Gümnaasiumis 21.jaanuaril. Seekord olid esindatud Tallinn, Harjumaa, Lääne-Virumaa ja Järvamaa. Mitmekülgset ja sisukat laupäeva juhtis EKÕLi juhatuse esimees ning tuntud õppematerjalide koostaja Küllike Kütimets. Ta esitas ülevaate EKÕLi juhatuse ja esinduskogu arutlustest, plaanidest ja tegevusest. Erinevatest maakondadest pärit juhatusel on suhtlemisel abiks tänapäevased võimalused – internet ja Skype. EKÕLi eestvõttel laienevad klassiõpetajate professionaalse arengu võimalused läbi suhtlemisvõrgustiku ja koolituste. Noor ühendus on teinud end nähtavaks ja kuuldavaks ka üleriigilisel tasandil. Positiivsena võib märkida, et on loodud kontaktid teiste aineliitudega ja kirjastusega Maurus.
Haljalasse kohalejõudnutel ei tulnud kahetseda. Tutvuti mitmete erinevate pikemaajaliste projektide korraldamise võimalustega Kiili Gümnaasiumis ja Haljala Gümnaasiumis. Projektide eestvedajad jagasid oma kogemusi millest mõnedki ergutasid uutele ettevõtmistele. Praktiliselt tegutsesime Haljala kooli ümbruses kaardistatud okaspuude rajal. Tallinna Saksagümnaasiumi õpetajad tutvustasid kooli ja kodu koostöö võimalusi ning andsid näpunäiteid kaasaegse viievõistlust ehk õpioskuste olümpiaadi läbiviimiseks. Paide õpetajad tutvustasid Järvamaa koduloolist mängu. Iga koolitusel osaleja õmbles endale piduliku ja naiseliku helkuri - elu odavaima kindlustuse. Viimane valmis suhtlemisvõrgustiku abil eriti populaarseks kujunenud Paide Gümnaasiumi projekti „Helkur on popp“ valguses. Pole kahtlustki, et lähiajal leiavad kuuldud mõtted uues kuues rakendust kõigis kohaletulnud klassiõpetajate koolides ja tundides.
Seega võime julgelt soovitada kõigile klassiõpetajatele kodulehekülge http://klassiopetaja.blogspot.com , mis jagab teavet nii EKÕLi astumise kui mitmete tegemiste ja koolitusvõimaluste kohta. Võib juhtuda, et uus on siinsamas vanade mõtete hulgas varjus. Järgmised piirkonnapäevad on ootamas!

Haljala Gümnaasiumi klassiõpetajad Merle Varek, Ene Palo, Õnnela Lembke,

Kommentaare ei ole: