17. veebr 2015

Hitsa koolitused

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub osalema märtsis algavatel koolitustel!
HITSA koolitustel saavad õpetajad, haridusasutuste juhid ja haridustehnoloogid tasuta osaleda eeldusel, et kursus lõpetatakse edukalt.


Animatsioon
02.03-12.04.2015, veebipõhine
Veebikursusel õpetame, kuidas lihtsamaid animatsioone koos oma õpilaste või grupiga luua. Räägime animatsiooni eri liikidest ja stsenaariumi koostamisest. Tutvust teeme animatsiooni loomise veebipõhise tarkvaraga ja ka programmidega Windows Movie Maker, Stykz.

LEGO Mindstorms EV3 algajatele
05.03-06.03.2015, auditoorne Tallinnas
Tutvustame robotiehitust ja teadustegevuse tarkvara. Ootame koolitusele aineõpetajad, kes soovivad robootikat oma ainekavaga (füüsika, matemaatika, keemia, informaatika jt) integreerida. Koolitus sobib väga hästi ka robootikaringi või robootika kui õppeaine tundide tegevuste planeerimiseks.


Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil
9.03-30.03.2015 (pilootkoolitus Tallinnas)
Anname ülevaate võimalustest, kuidas pilte ja heli kasutada õppematerjalide loomisel (fotoseeria, esitlus, rääkivad pildid, pusle jne). Osalejad saavad ülevaate erinevatest pilditöötlus-, joonistamis- ja audioprogrammidest, vabavaralistest esitlusprogrammidest, esitluste ja fotoesitluste helindamisest. 


Innovaatilised õpilood
09.03 - 20.04.2015, veebipõhine
Tutvustame erinevaid õpilugusid, mis aitavad tunni teemat õpetada hoopis uuel moel. Mõiste „õpilugu“ kirjeldab teema õpetamisega seotud õpetaja ja õpilaste tegevusi, selleks kasutatud vahendeid ja keskkondi. Koolitusel näitame olemasolevaid õpilugusid ning töötame välja ka ise ühe õpiloo, mida saab koos õpilastega tunnis rakendada.


Juhendite loomine
09.03-26.04.2015, veebipõhine
Tutvustame eri liiki juhendeid (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend), kuidas neid luua ja avaldada. Kursus on mõeldud algajatele.


Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine matemaatika õpetamisel
09.03-12.04.2015, veebipõhine
Tutvustame T-Algebra erinevaid kasutusvõimalusi ning programmi abil õppematerjalide koostamist. Õpiprogramm sobib põhikooli tundidesse, selle abil saab harjutada arvutamist, võrrandite ja võrrandisüsteemide lahendamist, avaldiste lihtsustamist jms.


LEGO Mindstorms EV3 Kosmose väljakutse
12.03-13.03.2015,  auditoorne Tallinnas
Mänguline algõppekoolitus robootikatunde läbi viivale aineõpetajale. Oodatud on ka robootikaringide juhendajad, kes huvituvad robootikavõistlustest ning kes soovivad tutvuda missioonimatil toimuva robotimängu kontseptsiooniga.


Arvuti kasutamine uurimistöö koostamisel
16.03-27.04.2015, veebipõhine
Koolitus toetab õpetajat uurimistöö juhendamisel üldharidus- ja kutsekoolis. Anname ülevaate efektiivsest infootsingust, korrektsest viitamisest, elektroonilise küsimustiku koostamisest, andmete töötlemisest ning uurimistöö vormistamisest.


E-ohutus I ja II kooliastmes
Koolituse eesmärk on juhtida tähelepanu õpilaste internetikasutusele ning kaasnevatele võimalikele ohtudele. Kursusel anname juhised probleemolukordades toime tulemiseks, räägime arvutikaitsest, elust sotsiaalvõrgustikes, internetiturvalisuse probleemidest.

Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul
18.03-22.04.2015, kontaktpäevadega Sillamäel
Koolituse teemad keskenduvad õpistiilidele ja õppijate individuaalsetele iseärasustele digitaalsetes keskkondades õppides ning tehnoloogilistele vahenditele, mis sobivad õppijate toetamiseks ja hindamiseks.

Helifailid õppetöös
23.03-03.05.2015, veebipõhine
Käesolev veebipõhine kursus on loodud selleks, et aidata õpetajatel helifaile luua ja neid õppetöösse integreerida. Õpitakse kasutama veebipõhiseid keskkondi ja käsitletakse ka autoriõigusega seonduvat.


Vaata ka teisi algavaid koolitusi HITSA Koolitusveebist: koolitus.hitsa.ee

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, Tallinn
Tel 628 5802
koolitus@hitsa.ee     
www.innovatsioonikeskus.ee
www.facebook.com/innovatsioonikeskus

Oleme rõõmsad, kui leiate võimaluse info edasi saatmiseks ka oma kolleegile – võib-olla on just tema jaoks siin midagi kasulikku!


Kommentaare ei ole: