11. veebr 2015

Läbi kogemuste uute arendusteni - kokkuvõtvad kirjeldavad hinnangud


30. jaanuaril leidis Tartu Loomemajanduse Keskuses aset kogemuspäev “Kokkuvõtvad kirjeldavad hinnangud”, mis oli suunatud kokkuvõtvale hindamisele ehk tunnistusele. Kogemuspäeva vältel toimusid mitmed arutelud ja töötoad, kust võtsid osa nii õpetajad kui koolijuhid ning kooliinfosüsteemide eKool ja Stuudium esindajad. Ürituse korraldas Eesti Klassiõpetajate Liit koostöös Tartu Linna Klassiõpetajate Ühendusega.


Küllike Kütimets Eesti Klassiõpetajate Liidust tutvustas küsitluse “Kirjeldavate tunnistuste koostamine meie koolides” tulemusi. Küsitlus näitas, et klassiõpetajd kasutavad õppimist toetavate tunnistuste koostamiseks erinevaid lahendusi,vastaavlt iga kooli võimalustele. Teoreetilisema aluse kirjeldava tunnistuse eesmärkide ning koostamise kohta andsid Maria Jürimäe ja Anita Kärner Tartu Ülikoolist.

Tiiu Maide Pärnu Vanalinna Põhikoolist, Merike Rand Tartu Hansa Koolist ning Siiri Alamäe ja Merilin Kõre Randvere Koolist rääkisid nii oma kooli kogemusest kui sealsetest töövahenditest.

Näiteks Pärnu Vanalinna Põhikooli klassiõpetajad kannavad hinnagud eKooli ja kasutavad nende trükkimiseks kujundava hindamise tunnistuse vormi. Õpilase arengueesmärgid pannakse paika arenguvestlusel ja seejärel hakatakse jälgivad nende täitmist. Tartu Hansa Koolis loodi pädevustel ning õpi- ja sotsiaalseltel oskustel põhinev lausepank, mille abil on õpetajal lihtne õppimist toetav tunnistus koostadada. Randvere Kool on rakendamas lapse kõiki oskusi toetavat hindamismudelit, millel esialgu veel koolipoolne infosüsteemi tugi puudub.

Kogemuspäeval ei olnud ettekannetes ega rühmatöödes küsimus “Kas õppimist toetavalt hinnata?”, vaid “Kuidas seda teha nii, et õpetaja töökoormus liigselt ei kasvaks ja lapsevanemad saadud tagasisidest aru saaksid?”. Leiti, et kui esimesel kooliastmel on kujundav hindamine omaks võetud ja seda rakendatakse järjest julgemalt, siis vanemates klassides ei ole õpetajad veel selliseks meetodiks valmis ning eelistavad traditsioonilisi numbreid.

Pille Parikas eKoolist kinnitas, et 2015. aasta arendusplaanis on pädevuste põhise tunnistuse koostamine. Klassiõpetajatelt tulid kooli infosüsteemide arendajatele konkreetsed ettepanekud ja soovid:

- õppimist toetava hindamise tunnistuse koostamine peab olema integreeritud kooli infosüsteemiga.

- ainealased ja sotsiaalsete oskuste pädevused peaksid olema kättesaadavad vanematele ja õpilastele koolihaldussüsteemi kaudu.

- Tunnistuste jaoks tuleks koostada ühtne vorm, aga iga kool võiks saada oma soovide kohaselt seda täiendada või muuta.

Lisaks rõhutati koostööd, et saaks üksteiselt kasulikke praktikaid üle võtta. Näiteks ainealaste ja sotsiaalsete pädevuste defineerimine ning õppimist toetava hindamise “lausepanga” koostamine on liiga ajamahukad tööd, et iga õpetaja seda oma tarbeks teha jõuaks. Tunnistuste soovitusliku vormi väljatöötamiseks on vajalik ühistegevus koolide, erialaühenduste ning Haridus–ja Teadusministeeriumi vahel.

Ene LindemannKoolitööde AS (eKool) 

Kommentaare ei ole: