11. veebr 2015

Kogemuspäev „Kokkuvõtvad kirjeldavad hinnangud“

Kogemuspäev „Kokkuvõtvad kirjeldavad hinnangud“ köitis põnevate ideedega


30.jaanuaril toimus Tartu Loomemajanduskeskuses Eesti Klassiõpetajate Liidu ja Tartu linna 
klassiõpetajate ühenduse korraldatud kogemuspäev „Kokkuvõtvad kirjeldavad hinnangud“, mille eesmärgiks oli jagada kogemusi ja mõtteid kirjeldavate tunnistuste koostamise kohta. 
Kogemuspäeva avasõnad ütles Eesti Klassiõpetajate Liidu esimees Küllike Kütimets, kes andis ka ülevaate kirjeldavate tunnistuste koostamise uurimusest. Kõneleja tõi välja, et kirjeldavad tunnistused on pigem iseloomulikud I kooliastmele, kuid on ka koole, kus liigutakse selles suunas, et töötada välja ka sobiv vorm II ja III kooliastme õpilaste jaoks. Uurimuses küsiti ka, kui palju kulub õpetajatel aega kirjeldavate tunnistuste koostamisele. Enamik vastanutest märkis, et ühe tunnustuse koostamisele kulub rohkem kui üks tund. Samuti tõi Küllike välja ka mõned ettepanekud kirjeldavate tunnistuste koostamiseks: õpioskused võiksid olla veerandite/trimestri kaupa välja toodud; oluline on lausepankade olemasolu; tähtis on arvestada ka erivajadustega õpilastega. 
Kogemuspäeva külalisena esinesid Tartu Ülikoolist Anita Kärner ja Maria Jürimäe, kes oma ettekandes arutlesid selle üle, mis on kirjeldava tagasiside ja kokkuvõtva sõnalise tagasiside eesmärgid ning kuidas neid mõisteid defineerida. Üheskoos osalejatega märgiti üles mitmeid kokkuvõtva sõnalise tagasiside eesmärke (pädevuste ja RÕKis toodud õpitulemuste saavutamine, vanemate teavitamine, teadmiste kaardistamine, arenguvajaduste väljaselgitamine). Toodi välja, et võrreldes jooksva kirjeldava tagasisidega, on kokkuvõtva tagasiside üldistusaste suurem. 
Järgnevalt jagasid oma põnevaid kogemusi erinevate koolide esindajad. Pärnu Vanalinna Põhikooli teekonnast kokkuvõtvate kirjeldavate hinnanguteni rääkis Tiiu Maide. Huvitav oli kuulata, kuidas kooli meeskond üheskoos oma kogemustest õppis, alustades käitumise ja hoolsuse kirjeldavate hinnangute andmisest, liikudes ka ainete kujundava hindamiseni. Tartu 
Hansa Koolist jagas kogemusi Merike Rand, kes tutvustas koolis väljatöötatud programmi, mis aitab õpetajatel koostada kirjeldavaid kokkuvõtvaid tunnistusi ning valida märgitud õpitulemustest õpilase oskusi ja pädevusi kõige paremini kirjeldav õpitulemus. Mõtlemisainet pakkus ka see, et lisaks käitumisele hinnatakse ka Tartu Hansa Koolis õpilaste õpioskusi. Ettekandest jäi kõlama, et kirjeldavad tunnistused annavad parema võimaluse jälgida õpilase arengut. Oma kogemusi tulid jagama ka Randvere Kooli esindajad Siiri Alamaa ja Merilin Kõre, kes tutvustasid I kooliastme tunnistust, kus nemad kasutavad sõnalist tagasisidet ja sümboleid. I kooliastmes kasutusel olevad sümbolid tekitasid osalejates huvi, kuna õpilase arengu ja õppimise teekonna metafoorina kasutatakse koolis taime arengu etappe. Lisaks 
õppeainetele antakse kirjeldavaid hinnanguid ka õpilaste õpi- ja sotsiaalsetele oskustele. 
Kui koolide kogemused jagatud, pakuti osalejatele maitsvat kehakinnitust ning algas 
rühmatöö, mida viis edukalt läbi Tartu Hansa Kooli õppealajuhataja Marika Vares. Õpetajate 
elav ning kaasakiskuv arutelu kuue küsimuse üle oli väga viljakas. Leiti põnevaid lahendusi 
järgmistele küsimustele: mis on kirjeldava tunnistuse plussid? kellele on kirjeldavad 
tunnistused mõeldud? kuidas muuta kirjeldavate tunnistuste koostamine lihtsamaks? kuidas kodeerida hinnangud ümber hinneteks (kas see on üldse vajalik?)? kuidas anda II kooliastme õpilastele kirjeldavat tagasisidet? Õpetajate lennukad ideed koguti kokku, et edastada need arendusmeeskonnale. Kogemuspäeval jagatud ideedepagasit rikastasid ka Stuudimi ja eKooli esindajad, kes olid valmis koolidega aktiivselt koostööd tegema. Kogemuspäev andis osalejatele uut energiat ja põnevaid ideid, kuidas oma kooli meeskonnaga töötada välja kirjeldavate tunnistuste koostamise süsteem, mis oleks arusaadav nii õpetajatele, õpilastele kui ka lastevanematele. Aitäh korraldajatele, esinejatele ja osalejatele meeleoluka ning rikastava päeva eest!

Kristi Mumm
Tartu Forseliuse Kool

Kommentaare ei ole: