12. veebr 2015

Koolitusinfo IKT huvilistele õpetajatele

Tartu Ülikooli teavitab heast võimalusest õpetajatele: osaleda tasuta koolitusel elektrooniliste õpiobjektide loomisest.
Programmi Eduko tegevus 7 eesmärgiks on võimaldada üld-, kutse- ja alushariduse pedagoogideleprofessionaalset arengut toetavaid täiendkoolitusi. 
Tutvu ka eelmisel kursusel osalenute poolt v alminud õpiobjektidega.
Eri ajastute kunsti ja muusika kokkukõlad:
http://kunstjamuusika.weebly.com/

Koolitusel on 2 auditoorset õppepäeva. Auditoorne õppetöö toimub Tartus TÜ elukestva õppe keskuse koolitusruumides 3. ja 24. märtsil. Koolituse veebipõhine osa on TÜ Moodle'i õpikeskkonnashttp://moodle.ut.ee.
Õppetöö algab märtsi algul sissejuhatava auditoorse kohtumisega 3. märtsil (6 tundi) kell 10.00 kuni 16.00. Järgneb veebipõhine õpe Moodle'is, kus on vajalikud juhend- ja õppematerjalid, toimub osalejate juhendamine, iseseisvate tööde esitamine. Seejärel toimub 6 tunnine auditoorne praktikum, kus õpitakse õpiobjektide tehnilist teostamist. Teise auditoorse kohtumise aeg 24. märts (kell 10.00 - 16.00). Edasi järgneb veebipõhiselt juhendatav töö rühmades (ainealased rühmad, ühiselt õpiobjekti loomine). Paralleelselt toimub Moodle'is ainealaste ekspertidega suhtlemine ning nendelt tagasiside saamine.
Koolituse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele õpiobjektide loomise metoodikat, suunata neid koostööle õpiobjektide sisu loomisel ning õpetada oskusi õpiobjektide tehniliseks teostamiseks. Antud koolitus suunab õpetajaid looma õppeainete baasil kvaliteetseid õpiobjekte, mida erinevate õpetajad saavad hiljem õppetöös kasutada. Õpitakse looma õpiobjekte ehk digitaalseid teemapõhiseid veebilehestike kogumeid, mis on taaskasutatavad, terviklikud, õppimist toetavad ja ühilduvad ning sealjuures didaktiliselt hästi üles ehitatud ning tehniliselt korrektselt teostatud. Koolituse käigus valmivad õpiobjektid Tartu Ülikooli ainespetsialistide/ekspertide juhendamisel.

Täpsem info ja registreerumine klikkides kursuse pealkirjal:
Õpiobjektide loomine õpetajate koostöös, 3. märts – 4. mai 2015, Marju Piir, Lehti Pilt
  

Esta Pilt
täienduskoolituse programmijuht
Elukestva õppe keskus
Tartu Ülikool
tel 737 5560

Kommentaare ei ole: