5. nov 2010

Küsitlus klassiõpetajatele, kes kasutavad PUUTETAHVLIT õppetöös!

Hea õpetaja,
antud ankeet on osa rahvusvahelisest uurimusest, mille eesmärgiks on selgitatada puutetahvli kasutamissagedust ja -viise algklassides. Antud uurimus on minu doktoritöö "Uued haridustehnoloogiad esimeses kooliastmes ja nende mõju hariduslikele traditsioonidele". Eesti õpetajaid küsitletakse, et saada uusi vaatenurki ja selle abil parendada õpetamist ja õppimist Slovakkias. Samuti ka selleks, et valmistada paremini ette tulevasi õpetajaid õpetajakoolituses.

Antud ankeet on klassiõpetajatele, kes KASUTAVAD PUUTETAHVLIT õppeprotsessis.
Ankeet on anonüümne ja tulemusi kasutatakse vaid üldistatud kujul. Ankeet asub aadressil -

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGw2N0Npem5DaUVjOXR3YVBZZHBjUVE6MA

Mag. Erika Frankova
Doktorant
Loodusteaduste ja tehnoloogia osakond
Haridusteaduskond, Presovi Ülikool, Slovakkia
erfranko@unipo.sk

NB! Kui olete küsimustele vastanud, siis vajutage kindlasti CONTINUE ja edasi SUBMIT nupule, vastasel juhul teie vastused ei salvestu ja ei jõua doktorandini.

Samuti ootaksime tagasisidet, et leida keegi algklassides inglise keelt kõnelav õpetaja, kes kasutab õppetöös puutetahvlit ja lubaks tal mõnda oma tundi vaadelda.
Kes on valmis oma kogemust jagama, kuidas puutetahvliga tundi läbi viia, palun saatke mail piret.luik@ut.ee

Aitäh kõigile, kes on sellele küsitlusele juba vastanud! 

Kommentaare ei ole: