4. nov 2010

"Sõnasõlmed"

Mul on rõõm teatada, et kirjastuses Ilo ilmus minu kolmas õppematerjalide kogumik "Sõnasõlmed"
Raamat sisaldab ristsõnu ja harjutusi I ja II kooliastme õpilastele. Ristsõnad aitavad õpilaste sõnavaralist pagasit täiendada ning on heaks abimaterjaliks suulise ja kirjaliku eneseväljenduse puhul. Õpetaja abistamiseks on lisatud ristsõnade vastused.

Väljendusoskus on õigekirja ja funktsionaalse lugemisoskuse kõrval üks olulisemaid oskusi. Sõnavaraharjutused toetavad õpilaste sõnavara avardamist ning võimaldavad seeläbi lapsel end mitmekülgsemalt väljendada.
Ristsõnade lahendamine on õpilasi motiveeriv aktiivõppemeetod, mis aitab õppetundi põnevamaks muuta.Näidislehed raamatust

Kommentaare ei ole: